Redakcja Polska

Cenne archiwa szwedzkiej Polonii trafiły do Polski

21.07.2022 19:26
Archiwum Akt Nowych w Warszawie wzbogaciło się o spuściznę archiwalną polskich organizacji niepodległościowych działających w Szwecji od wybuchu II wojny światowej.
Audio
  • Archiwum Akt Nowych w Warszawie pozyskało spuściznę, działających w Szwecji polskich organizacji niepodległościowych. W uroczystym przekazaniu archiwaliów wziął udział Jan Dziedziczak, sekretarz stanu, pełnomocnik rządu do spraw Polonii i Polaków za granicą. Rozmowy Marii Wieczorkiewicz [posłuchaj]
  • Z Jackiem Gancarsonem ze Światowego Kongresu Polaków, byłym działaczem Kongresu Polaków w Szwecji, rozmawia Maria Wieczorkiewicz [posłuchaj]
Przekazanie archiwów polonijnych ze Szwecji do AAN
Przekazanie archiwów polonijnych ze Szwecji do AANFoto: Archiwum Akt Nowych

Przekazany zbiór składa się z ponad 200 jednostek archiwalnych (aktowych i fotograficznych), obejmujących lata 1935-1990.

Znajdują się w nim materiały  Kongresu Polaków w Szwecji, Stowarzyszenia Polskich Kombatantów w Szwecji, Polskiego Związku Byłych Więźniów Politycznych, Poselstwa RP w Szwecji, Rady Uchodźstwa Polskiego, Zjednoczenia Polaków w Szwecji, Koła Przyjaciół Lwowa oraz spuścizn szwedzkich działaczy polonijnych: Kazimiery Lenszkiewicz, Alfonsa Pomian-Hajdukiewicza, Michała Lisińskiego i gen. Zdzisława Przyjałkowskiego.

Na wyróżnienie spośród przekazanych do Warszawy archiwaliów zasługują dokumenty wytworzone przez Radę Uchodźstwa Polskiego i zbiory działającego po 1945 roku Międzynarodowego Komitetu Pomocowego, które dotyczą pomocy niesionej emigrantom: Polakom, Żydom, Niemcom, jakiej po II wojnie światowej udzielała polska emigracja w Szwecji.


Przekazanie archiwów polonijnych ze Szwecji do AAN Przekazanie archiwów polonijnych ze Szwecji do AAN

Ciekawą i oryginalną częścią tej spuścizny są również fotografie przedstawiające przedwojenną Polskę, ale także dokumentujące działania wojenne Armii Polskiej na Zachodzie, Powstanie Warszawskie oraz stan wojenny w Polsce.

W wydarzeniu, które miało miejsce 15 lipca, wzięli udział Jan Dziedziczak sekretarz stanu, pełnomocnik rządu ds. Polonii i Polaków za granicą, Jacek Gancarson, działacz polonijny w Szwecji oraz Mariusz Olczak, dyrektor Archiwum Akt Nowych.

Do wysłuchania rozmów, nagranych po uroczystości w Archiwum Akt Nowych w Warszawie, zaprasza Maria Wieczorkiewicz.

Pierwsze spotkanie Międzyresortowego Zespołu na rzecz Polonii i Polaków za Granicą

19.07.2022 13:19
Wsparcie Polonii i Polaków za granicą oraz wykorzystanie ich potencjału - to zadania Międzyresortowego Zespołu na rzecz Polonii i Polaków za Granicą. W Kancelarii Premiera odbyło się jego pierwsze posiedzenie.

Premiera książki "Chcieliśmy być wolni" rozpoczęła obchody 78. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego

20.07.2022 10:20
Premiera książki "Chcieliśmy być wolni. Powstanie Warszawskie 1944" zainaugurowała obchody 78. rocznicy rozpoczęcia walk o stolicę. Powstanie wybuchło 1 sierpnia 1944 roku, i było próbą wyswobodzenia Warszawy spod okupacji niemieckiej przez żołnierzy Armii Krajowej.

Polscy naukowcy nazwali starożytną skamielinę na cześć Wołodymyra Zełenskiego

21.07.2022 11:09
Pochodzący sprzed 150 milionów lat bezkręgowiec morski wykopany w Afryce przez zespół polskich naukowców otrzymał imię prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego. Był to rodzaj rozgwiazdy w kształcie pióra, która dziś występowałaby obficie na skalistym dnie od równika po bieguny. Stworzenie miało 10 długich ramion zakończonych ostrymi, przypominającymi macki pazurami, dzięki którym chwytało dno morskie.