Redakcja Polska

Mykoła Riabczuk, wybitny ukraiński krytyk literacki i eseista, laureatem Nagrody Specjalnej im. Jerzego Giedroycia

10.04.2024 12:36
Mykoła Riabczuk to laureat licznych nagród, w tym najważniejszej ukraińskiej nagrody literackiej im. Tarasa Szewczenki. UMCS w Lublinie nagrodził go za całokształt twórczości naukowej i jakość politycznej eseistyki poświęconej stosunkom polsko-ukraińskim, niepodległości i tożsamości Ukrainy.
Audio
  • Mykoła Riabczuk laureatem Nagrody Specjalnej im. Jerzego Giedroycia [posłuchaj]
Mykoła Riabczuk w studiu PRdZ
Mykoła Riabczuk w studiu PRdZ Foto: Ewa Plisiecka/PRdZ

Mykoła Riabczuk jest autorem książek, m.in. wydanych w Polsce: „Od Małorosji do Ukrainy”, „Dwie Ukrainy” oraz najnowszej - „Ogród Metternicha”. Jest też tłumaczem klasyków polskich. Współpracownik Centrum Studiów Europejskich Uniwersytetu Akademia Kijowsko-Mohylańska. W Polsce teksty Riabczuka były publikowane m.in. na łamach „Więzi”, „Tygodnika Powszechnego”, „Krasnogrudy”, „Czasu Kultury”, „Akcentu”, „Dekady Literackiej”, „Kultury Enter”.

Nagroda Specjalna została przyznana przez Kapitułę Nagrody im. Jerzego Giedroycia dopiero drugi raz w historii trwania całego plebiscytu. Podczas uroczystości Mykoła Riabczuk odebrał także prestiżowe wyróżnienie - Medal Unii Lubelskiej.

Mykoła Riabczuk w 1997 roku był współzałożycielem opiniotwórczego kijowskiego miesięcznika „Krytyka”, w której m.in. zamieszczał przegląd paryskiej „Kultury”. Nagroda, której patronem jest Jerzy Giedroyć – twórca i wydawca „Kultury”, działacz emigracyjny, jedna z najwybitniejszych postaci polskiej historii w XX wiek – jest dla ukraińskiego intelektualisty szczególnie ważna.

O swoich kontaktach z Jerzym Giedroyciem i z paryską „Kulturą”, o ukraińskiej tożsamości i wpisywaniu się Ukrainy do Europy, a także o relacjach polsko-ukraińskich i o tym, jak wiele łączy oba nasze narody Mykoła Riabczuk powiedział Ewie Plisieckiej.  

75 lat temu ukazał się pierwszy numer emigracyjnego pisma "Kultura"

01.06.2022 16:15
Jego założycielem był legendarny redaktor Jerzy Giedroyc, a wydawcą Instytut Literacki, założony rok wcześniej w Rzymie, również z inspiracji Giedroycia.

Kultura na uchodźstwie. Dni solidarności w Willi Decjusza w Krakowie

11.06.2022 18:33
Co roku, na początku lata, Instytut Kultury Willa Decjusza organizuje wydarzenie promujące różnorodność kulturową Krakowa. W tym roku, w obliczu poważnego kryzysu wartości demokratycznych i swobód obywatelskich, zwraca uwagę na kulturę krajów, których twórcy – w wyniku wojny lub politycznych opresji – byli zmuszeni wyemigrować ze swojej ojczyzny, by znaleźć nowe miejsce do życia i pracy twórczej. 

To już 17. edycja plebiscytu Wydarzenie Historyczne Roku

09.04.2024 13:52
Do 24 kwietnia Muzeum Historii Polski prowadzi nabór zgłoszeń do plebiscytu. Jego ideą jest docenienie twórców najciekawszych projektów minionego roku związanych z przedstawianiem historii naszego państwa.