Redakcja Polska

80 lat temu, 20 września 1942 roku, powstały Narodowe Siły Zbrojne

20.09.2022 14:33
NSZ była drugą pod względem liczebności, po Armii Krajowej, formacją zbrojną Polskiego Państwa Podziemnego. Konspiracyjna organizacja wojskowa obozu narodowego działała do 1947 roku, po wojnie współtworząc antykomunistyczne podziemie.
Audio
  • 80 lat temu, 20 września 1942 roku, powstały Narodowe Siły Zbrojne. Materiał Przemysława Pawełka [POSŁUCHAJ]
Żołnierze Narodowych Sił Zbrojnych. Zdjęcie pochodzi ze zbiorów Muzeum Wojska w Białymstoku
Żołnierze Narodowych Sił Zbrojnych. Zdjęcie pochodzi ze zbiorów Muzeum Wojska w BiałymstokuPiotr Mecik/Forum

W szczytowym momencie siły NSZ liczyły około 90 tysięcy osób. Pierwszym komendantem był pułkownik Ignacy Oziewicz, pseudonim "Czesław".

Narodowe Siły Zbrojne zostały utworzone głównie z żołnierzy Związku Jaszczurczego i części oddziałów Narodowej Organizacji Wojskowej, które nie podporządkowały się umowie scaleniowej z AK. NSZ walczyły o niepodległość Polski i odbudowę państwa z przedwojenną granicą na wschodzie, a na Odrze i Nysie Łużyckiej - na zachodzie. W 1944 roku w większości zostały scalone z Armią Krajową.

Oddziały NSZ prowadziły działania wojenne przeciw III Rzeszy i Związkowi Sowieckiemu, zwalczały partyzantkę radziecką oraz bandy rabunkowe, by później brać udział w powstaniu antykomunistycznym, walcząc przeciw Armii Czerwonej i siłom zbrojnym Polski Ludowej.

Po wojnie żołnierze Narodowych Sił Zbrojnych biorący udział w antykomunistycznym podziemiu byli bezwzględnie zwalczani przez władze.

W okresie PRL członkowie Narodowych Sił Zbrojnych byli prześladowani, skazywani na kary więzienia lub śmierci. Komunistyczna propaganda odnosiła się do nich z pogardą, nazywając ich "bandytami". 

Prześladowania żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych trwały do lat 80. XX wieku. Przywracanie dobrego imienia organizacji zaczęło się po 1990 roku, między innymi temu służy Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych, obchodzony 1 marca. Wcześniej, w latach 1946-1948, komunistyczne władze zorganizowały kilkanaście procesów przeciwko członkom NSZ. Większość oskarżonych skazano na śmierć, część na wieloletnie więzienie. Mimo tych działań, ostatni żołnierze NSZ pozostawali w konspiracji do połowy lat 50.

W 75. rocznicę powstania Narodowych Sił Zbrojnych, 15 września 2017 roku, Sejm Rzeczpospolitej przyjął uchwałę, w której napisał, że "formacja ta dobrze zasłużyła się Ojczyźnie".

IAR/PP


Zobacz więcej na temat: Narodowe Siły Zbrojne HISTORIA

Litwa: IPN odnalazł szczątki żołnierzy polskich i litewskich

20.09.2022 12:14
Szczątki 14 osób odnalazł na Litwie zespół Biura Poszukiwań i Identyfikacji Instytutu Pamięci Narodowej. Prawdopodobnie należą one do żołnierzy polskich i litewskich poległych podczas konfliktu w latach 1919-1920.

Rosja formuje bataliony ochotnicze na Syberii. Praktyka z czasów II wojny światowej

20.09.2022 14:43
Rosja formuje na Syberii bataliony ochotnicze, do których angażuje się jako oficerów wykładowców uczelni wojskowej. Świadczy to o istotnych problemach z zasobami ludzkimi w armii - informuje we wtorek Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy.

Niemiecki historyk: Niemcy robiły wszystko, by nie poruszać kwestii reparacji wobec Polski

20.09.2022 15:13
W 1990 roku Republika Federalna robiła wszystko, aby nie poruszać kwestii zaległych żądań Polski, Grecji i wielu innych okupowanych przez Niemcy krajów mówi gazecie "Maerkische Oderzeitung" historyk i dziennikarz Felix Ackermann w rozmowie poświęconej reparacjom od Niemiec za II wojnę światową, których domaga się Polska.