Logo Polskiego Radia
POSŁUCHAJ

Procesy polityczne w 40-leciu PRL

22.07.1984 00:00
  • Audycja w opracowaniu Andrzeja Świdlickiego na temat historii niektórych ważniejszych procesów politycznych "minionego" 40-lecia PRL - m.in.: proces szesnastu przywódców Polski podziemnej; fragment wypowiedzi Józefa Światły - zastępcy dyrektora X Departamentu w Ministerstwie Bezpieczeństwa Publicznego; fragment wystąpienia Józefa Cyrankiewicza - cz Dodaj do playlisty
Audycja w opracowaniu Andrzeja Świdlickiego na temat historii niektórych ważniejszych procesów politycznych "minionego" 40-lecia PRL - m.in.: proces szesnastu przywódców Polski podziemnej; fragment wypowiedzi Józefa Światły - zastępcy dyrektora X Departamentu w Ministerstwie Bezpieczeństwa Publicznego; fragment wystąpienia Józefa Cyrankiewicza - członka Biura Politycznego KC PZPR. Audycja dedykowana działającemu w podziemiu Komitetowi Helsińskiemu w Polsce.