Beatyfikacja - Jan Paweł II
Section01
1978
Wybór Karola Wojtyły na papieża
Więcej
1979
Pierwsza pielgrzymka do Polski
Więcej
1980
Wsparcie dla strajku w Stoczni Gdańskiej
Więcej
1981
Zamach na papieża
Więcej
1982
Kanonizacja bł. Maksymiliana Kolbego
Więcej
1983
Druga pielgrzymka do Polski
Więcej
1984
Zamordowanie ks. Jerzego Popiełuszki
Więcej
1985
Afryka po raz kolejny
Więcej
1986
Papież w żydowskiej synagodze
Więcej
1987
Trzecia pielgrzymka do Polski
Więcej
1988
Wizyta w Parlamencie Europejskim
Więcej
1989
Ocieplenie kontaktów Watykan-Warszawa
Więcej
1990
Oficjalne kontakty Watykan - ZSRR
Więcej
1991
Czwarta pielgrzymka do Polski
Więcej
1992
Wizyta w Afryce
Więcej
1993
Pielgrzymka na Litwę, Łotwę i Estonię
Więcej
1994
Apel o pokój na Bałkanach
Więcej
1995
Piąta pielgrzymka do Polski
Więcej
1996
Wizyta w Niemczech
Więcej
1997
Szósta pielgrzymka do ojczyzny
Więcej
1998
Wizyta na Kubie i w Nigerii
Więcej
1999
VII pielgrzymka do Polski
Więcej
2000
Trzecia tajemnica fatimska
Więcej
2001
Wizyta w świątyni muzułmańskiej
Więcej
2002
Ostatnia wizyta w Polsce
Więcej
2003
Beatyfikacja Matki Teresy z Kalkuty
Więcej
2004
Ostatnia zagraniczna pielgrzymka
Więcej
2005
Śmierć Jana Pawła II
Więcej
Section04

1983

Ostatnia aktualizacja: 25.04.2011 18:00
"Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj" - tymi słowami Jan Paweł II nawiązał do stanu wojennego.
Audio
  • Spotkanie z młodzieżą w oknie Pałacu Biskupów w Krakowie, przy ul. Franciszkańskiej 3. (PR, 22.06.1983)
Ojciec Święty po mszy przyjmuje dary od mieszkańców Wielkopolski. Poznań, czerwiec 1983
Ojciec Święty po mszy przyjmuje dary od mieszkańców Wielkopolski. Poznań, czerwiec 1983Foto: PAP/CAF-ADM Zbigniew Staszyszyn

Od 16 do 23 czerwca papież przebywał z drugą pielgrzymką w Polsce. Odbyła się ona pod hasłem: "Pokój Tobie, Polsko, Ojczyzno moja".

Papież odwiedził: Warszawę, Niepokalanów, Częstochowę, Poznań, Katowice, Wrocław, Górę św. Anny i Kraków. 17 czerwca 1983 roku w trakcie spotkania w Belwederze z przedstawicielami władz papież stwierdził m.in.: "I chociaż życie w Ojczyźnie od 13 grudnia 1981 zostało poddane surowym rygorom stanu wojennego, który został zawieszony od początku bieżącego roku - to przecież nie przestaję ufać, że owa zapowiadana wielokrotnie odnowa społeczna, według zasad wypracowywanych w takim trudzie w przełomowych dniach sierpnia 1980 roku i zawarta w porozumieniach, dojdzie stopniowo do skutku".

Tego samego dnia miała miejsce dwugodzinna rozmowa w cztery oczy Jana Pawła II z gen. Wojciechem Jaruzelskim. Wszędzie witały papieża miliony wiernych. W odprawionej warszawskiej mszy św. na Stadionie Dziesięciolecia wzięło udział ponad półtora miliona wiernych. 18 czerwca w Niepokalanowie Jan Paweł II przypomniał słowa św. Pawła z Listu do Rzymian: "Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj", odnosząc je do "trudnego momentu historycznego".

Wielkie symboliczne znaczenie miało spotkanie w Tatrach, w Dolinie Chochołowskiej z Lechem Wałęsą. W trakcie pielgrzymki papież beatyfikował Urszulę Julię Marię Ledóchowską, założycielkę Zgromadzenia Sióstr Urszulanek Serca Jezusa Konającego, franciszkanina Alberta Adama Chmielowskiego i Rafała od św. Józefa – Józefa Kalinowskiego, karmelitę, powstańca styczniowego, zesłańca syberyjskiego.

***

Pozostałe wydarzenia:

1 stycznia obchodzony był 16. Światowy Dzień Pokoju. Papież wygłosił orędzie: "Dialog na rzecz pokoju wyzwaniem dla naszych czasów".

6 stycznia wydana została bulla "Aperite portas Redemptori" ogłaszająca Rok Święty Jubileuszu 1950-lecia Odkupienia.

18 i 19 stycznia miały miejsce konsultacje watykańskie w sprawie szkicu listu pasterskiego biskupów USA na temat broni atomowej.

25 stycznia wydana została konstytucja apostolska "Sacrae disciplinae leges" promulgująca nowy Kodeks Prawa kanonicznego i konstytucja apostolska "Divinus perfectionis magister" wprowadzająca poprawki w procedurze procesu beatyfikacyjnego i kanonizacyjnego.

2 lutego podczas swego drugiego konsystorza Jan Paweł II mianował osiemnastu nowych kardynałów, był wśród nich abp Józef Glemp.

24 lutego zaprezentowano książkę André Frossarda "Nie lękajcie się! Rozmowy z Janem Pawłem II".

Od 2 do 10 marca odbyła się 17. papieska podróż zagraniczna. Trasa obejmowała Portugalię, Kostarykę, Nikaraguę (gdzie papieską homilię przerywały okrzyki klakierów), Panamę, Salwador, Gwatemalę, Honduras, Belize i Haiti.

Jan Paweł II przybywa do Polski

Od 16 do 23 czerwca papież przebywał z drugą pielgrzymką w Polsce. Odbyła się ona pod hasłem: "Pokój Tobie, Polsko, Ojczyzno moja". Pielgrzymka odbywała się w stanie wojennym, a miała na celu między innymi uczczenie 600-lecia obecności Maryi w obrazie jasnogórskim oraz dokonanie trzech beatyfikacji: bł. Urszuli Ledóchowskiej (1865-1939), założycielki szarych urszulanek; bł. Brata Alberta - Adama Chmielowskiego (1845-1916), opiekuna nędzarzy i bł. Rafała Kalinowskiego (1835-1907), sybiraka, karmelity bosego. Jan Paweł II odwiedził: Warszawę, Niepokalanów, Częstochowę, Jasną Górę, Poznań, Katowice, Wrocław, Górę Świętej Anny, Kraków, Nową Hutę i Mistrzejowice.

"Przybywam, ażeby być z moimi rodakami w szczególnie trudnym momencie dziejów Polski po II wojnie światowej" - powiedział Jan Paweł II gen. Jaruzelskiemu. Na Okęciu zaś mówił: "Proszę, aby szczególnie blisko mnie raczyli być ci, którzy cierpią. Proszę o to w imię słów Chrystusa: "Byłem chory, a odwiedziliście Mnie, byłem w więzieniu, a przyszliście do Mnie". Ja sam nie mogę odwiedzić wszystkich chorych, uwięzionych, cierpiących, ale proszę ich, aby duchem byli blisko mnie".

W katedrze warszawskiej Jan Paweł II powiedział: "Wraz z wszystkimi moimi rodakami, zwłaszcza z tymi, którzy najboleśniej czują cierpki smak zawodu, upokorzenia, cierpienia, pozbawienia wolności, krzywdy, podeptanej godności człowieka - staję pod krzyżem Chrystusa". W Poznaniu nie pozwolono Janowi Pawłowi II klęknąć przed pomnikiem Ofiar Czerwca 1956.

W Częstochowie i w Katowicach mówił do robotników: "Obrazy, jakie w 1980 roku obiegły świat, chwytały za serce i dotykały sumienia" oraz "Cały świat śledził wydarzenia w Polsce od sierpnia 1980 roku. To, co w szczególności dawało do myślenia szerokiej opinii publicznej, to to, że w wydarzeniach tych chodziło przede wszystkim o sam moralny ład związany z pracą ludzką. Uderzała również okoliczność, że wydarzenia te wolne były od gwałtu, że nikt nie poniósł śmierci ani ran. Wreszcie i to, że wydarzenia polskiego świata pracy z lat 80. nosiły na sobie wyraźne znamię religijne".

W Dolinie Chochołowskiej w "prywatnej części pielgrzymki" papież spotkał się z Lechem Wałęsą.

W sierpniu w Castel Gandolfo odbyło się pierwsze, odbywające się w cyklu dwuletnim, międzynarodowe seminarium humanistyczne "Człowiek w nauce współczesnej".

W dniach 14-15 sierpnia odbyła się  pielgrzymka do Francji – Lourdes. Była to 19. papieska podróż zagraniczna.

2 września rozpoczęły się Rzymie obrady 33. Kongregacji Generalnej Towarzystwa Jezusowego.

Wiedeńskie spotkanie z młodzieżą

Od 10 do 13 września papież przebywał w Austrii. Była to 20 papieska podróż zagraniczna. 10 września na wiedeńskim Prater – Stadion spotkał się z 80 tysiącami młodzieży, do której powiedział m.in.: "Nie rozsiadajcie się wygodnie. Nie pozostawajcie bezczynni wobec waszego zwątpienia i strachu, lecz idźcie. Znajdźcie drogę. Drogą naszą jest Jezus Chrystus. Idźmy tą drogą razem!"

Od 29 września do 29 października trwał Synod Biskupów o pokucie i pojednaniu w misji Kościoła. Prace Synodu zostały zwieńczone adhortacją apostolską "Reconciliatio et paenitentia", którą ogłoszono 2 grudnia 1984 roku.

31 października wystosowano list papieski do kard. Johannesa Willebrandsa, przewodniczącego Sekretariatu jedności Chrześcijan, z okazji pięćsetlecia urodzin Marcina Lutra.

16 listopada Jan Paweł II wysłał osobisty list do przywódcy chińskiego Deng Xiaopinga, w którym prosił o bezpośredni kontakt z rządem chińskim.

27 grudnia Ojciec Św. odwiedził w rzymskim więzieniu Rebibbia Mehmeta Ali Agcę, który strzelał do niego 13 maja 1981 roku na Placu św. Piotra.

Na podst."Ilustrowanego kalendarium Wielkiego Pontyfikatu"

Więcej keyboard_arrow_down
Section012
"Pokój Tobie Polsko, Ojczyzno Moja"
- Uważam, że powinienem być z mymi rodakami w tym wzniosłym, a zarazem trudnym momencie dziejów mojej Ojczyzny - przemówienie powitalne Jana Pawła II wygłoszone na lotnisku Okęcie. (RWE, 16.06.1983)
"Papież musi wracać do Rzymu"
- Ten papież jest niewymownie wdzięczny Pani Jasnogórskiej, że pozwoliła mu być tutaj - mówił Jan Paweł II w czasie pożegnania z wiernymi. (PR, 21.06.1983)
"Wszystkim bardzo dziękuję"
Jan Paweł II wspomina lata studenckie - przemówienie z okazji nadania papieżowi tytułu honoris causa Uniwersytetu Jagiellońskiego. (PR, 22.06.1983)
"A więc czuwajcie"
- Dzisiaj, kiedy zmagamy się o przyszły kształt naszego życia społecznego, pamiętajcie, że ten kształt zależy od tego, jaki będzie człowiek, a więc czuwajcie! - mówił Jan Paweł II do młodych na Jasnej Górze. (RWE, 18.06.1983)
Jan Paweł II w Lourdes
- Lourdes ukazuje pielgrzymowi człowieka cierpiącego, uprzytamnia wszystkie bolączki świata, nie tylko fizyczne, ale przede wszystkim moralne, które w wielu wypadkach dotkliwiej ranią ludzkość od tych fizycznych - mówił Jan Paweł II w jednym z największych na świecie ośrodków kultu maryjnego. (RWE, 22.08.1983)
Spotkanie z młodzieżą w Austrii
- Życie człowieka jest jednym wielkim bożym misterium. Budujcie uparcie mosty, nie zapominajcie nigdy o człowieku - fragmenty homilii skierowanej przez Jana Pawła II do młodzieży w Austrii. (RWE, 10.09.1983)
Wigilijne spotkanie z rodakami
Sprawozdanie dźwiękowe z wigilijnego spotkania Jana Pawła II z Polakami w Rzymie w 1983 roku. (RWE, 24.12.1983)
Pielgrzymka w cieniu stanu wojennego
- Bez niepodległej Polski, nie będzie sprawiedliwej Europy - mówił Jan Paweł II na Śląsku. Komentarz o podróży Papieża do Polski w środkach przekazu w krajach socjalistycznych. (RWE, 1983)
Section016