Język wśród dźwięku, czyli retoryka i muzyka

Ostatnia aktualizacja: 04.09.2015 15:00
W "Skarbcu nauki polskiej" rozmawialiśmy z Tomaszem Górnym z Wydziału Polonistyki UJ, laureatem konkursu popularyzatorskiego INTER 2015 Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.
Audio
  • Język wśród dźwięku, czyli retoryka i muzyka (Skarbiec nauki polskiej/Dwójka)
Czy dzięki pracy Tomasza Górnego zwrócimy uwagę nie tylko na to, jak się śpiewa, lecz także na to, co się śpiewa?
Czy dzięki pracy Tomasza Górnego zwrócimy uwagę nie tylko na to, jak się śpiewa, lecz także na to, co się śpiewa?Foto: Christian Wilhelm Allers/wikimedia/cc

Gość audycji zdobył III miejsce w tym konkursie i grant w wysokości 80 tys. zł na realizację swojego projektu badawczego "Retoryka i muzyka".

W uzasadnieniu wniosku pisał: "Choć w ostatnich dekadach można zaobserwować dowartościowanie poziomu językowego w analizach muzyki XVII i XVIII wieku, to jednak znaczenie tekstu w kompozycjach muzycznych nie zyskuje wystarczającego odzwierciedlenia w praktyce wykonawczej i - w konsekwencji - w świadomości melomanów. W trakcie koncertów nieustannie wykonuje się kantaty, opery, pieśni i madrygały bez poświęcania najmniejszej uwagi tekstom, tymczasem dzieła te wielokrotnie są nierozerwalnym połączeniem warstwy językowej i muzycznej.

W ramach niniejszego projektu podjęte zostaną działania zmierzające nie tylko do zwrócenia uwagi na tę asymetrię, ale również do wypracowania narzędzi, pozwalających zmienić sposób wykonywania i rozumienia kompozycji muzycznych".

Dzięki uzyskanej w konkursie FNP subwencji Tomasz Górny planuje zorganizować szereg wykładów popularyzujących wiedzę o retoryce muzycznej, a także cykl koncerto-wykładów, w trakcie których jej elementy zostaną omówione teoretycznie oraz zrealizowane muzycznie.

***

Tytuł audycji: Skarbiec Nauki Polskiej

Prowadzenie: Katarzyna Kobylecka

Gość: Tomasz Górny (badacz związków retoryki z muzyką)

Data emisji: 4.09.2015

Godzina emisji: 13.00

mc/jp

Czytaj także

Świat czyta o wikingach na cmentarzu w Bodzi

Ostatnia aktualizacja: 03.04.2015 19:00
- To odkrycie swoim znaczeniem daleko wykracza poza polskie ziemie - mówił o tajemniczej nekropolii z czasów Mieszka I prof. Andrzej Buko.
rozwiń zwiń

Czytaj także

Poeci, którzy piszą niewidoczną prozę

Ostatnia aktualizacja: 30.04.2015 19:01
Spotkanie z prof. Agnieszką Klubą, której książkę "Poemat prozą w Polsce" wydano niedawno w serii Monografie Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.
rozwiń zwiń