Nowe Technologie

Wirtualizacja, chmura i mobilność najlepiej chroni MSP

Ostatnia aktualizacja: 15.05.2012 00:00
Wirtualizacja, chmura i mobilność najlepiej chroni MSP Symantec przedstawił wyniki badania: Przygotowanie firm MŚP na awarie informatyczne (2012 SMB Disaster Preparedness Survey). Z badania wynika, że stopień przygotowania małych i średnich przedsiębiorstw na awarie jest blisko powiązany z wirtualizacją, cloud computingem i mobilnością. Firmy z sektora MŚP przy wdrażaniu tych technologii często myślą o lepszym przygotowaniu się na potencjalne sytuacje kryzysowe. Ponadto kalkulują czy im się to opłaca.
Symantec
Symantec

 

„Małe i średnie przedsiębiorstwa mają okazję do wprowadzenia nowych technologii, które nie tylko zapewniają przewagę konkurencyjną, ale również ułatwiają usuwanie skutków awarii i jednocześnie chronią informacje, od których zależy ich istnienie. Firmy z sektora MŚP nie mogą sobie pozwolić na długie przestoje, więc możliwość szybkiego przywrócenia systemu po awarii ma kluczowe znaczenie. Technologie takie jak wirtualizacja i mobilność, w połączeniu z solidnym planem oraz kompleksowymi rozwiązaniami do ochrony danych, pozwalają lepiej przygotować się na potencjalne katastrofy, takie jak powodzie lub pożary, a w konsekwencji – szybciej usunąć ich skutki” — powiedziała Jolanta Malak, Country Manager w Symantec Poland

 

Wnioski


  • Wirtualizacja, chmura i mobilność zyskują popularność wśród MŚP. Najnowocześniejsze technologie nie są wdrażane wyłącznie przez duże przedsiębiorstwa, ale również przez wiele małych i średnich firm. Ponad jedna trzecia (35 proc.) wykorzystuje obecnie urządzenia mobilne do celów biznesowych. Wirtualizacja również pozostaje w kręgu ich zainteresowań — 34 proc. albo właśnie wdraża wirtualizację serwerów, albo już czerpie z niej korzyści. Jeszcze popularniejsze jest przetwarzanie danych w modelu „cloud computing” — 40 proc. korzysta z chmur publicznych, a podobna liczba (43 proc.) wdraża chmury prywatne.


  • Gotowość na awarie priorytetem dla małych i średnich firm. W wielu przypadkach chęć lepszego przygotowania się na awarie odegrała istotną rolę we wdrożeniu nowych technologii. 37 proc. respondentów stwierdziło, że potrzeba bycia gotowym na awarie wpłynęła na ich decyzję o wdrożeniu chmur prywatnych, a 34 proc. — że skłoniła ich do korzystania z chmur publicznych oraz wirtualizacji serwerów. Dotyczyło to również mobilności, w przypadku której gotowość na awarie miała wpływ na decyzje 36 proc. badanych.


  • Pionierzy są lepiej przygotowani na awarie. Czy celowo, czy nie, inicjatywy te zwiększyły stopień przygotowania na awarie wśród większości respondentów. Dotyczy to zwłaszcza wirtualizacji serwerów — 71 proc. badanych stwierdziło, że dzięki niej są lepiej przygotowani na awarie. Jeśli chodzi o chmury prywatne i publiczne, respondenci (odpowiednio 43 i 41 proc.) również zauważyli poprawę. Co do mobilności, zwiększyła ona poziom gotowości na awarię w 36 proc. przypadków.

 

Co robić?

 

Badania wskazują, że wprowadzanie innowacji przez MŚP jest kluczowe, ponieważ pozwala im skuteczniej reagować na wyzwania. Aby mogły one optymalnie przygotować się na awarie, Symantec doradza podjęcie następujących działań:

 

  • Zacznij planować już teraz. Opracuj plan na wypadek awarii. Oceń, jak strategiczne technologie, takie jak mobilność, wirtualizacja i przetwarzanie w chmurze, mogą pomóc.


  • Wdróż strategiczne technologie. Wykorzystaj zintegrowane, chmurowe kopie zapasowe do przechowywania danych poza siedzibą firmy i do usuwania skutków awarii. Użyj również zautomatyzowanej konwersji kopii fizycznych na wirtualne (P2V), aby w przypadku awarii serwera można było przywrócić system fizyczny na maszynach wirtualnych.


  • Chroń swoje informacje. Używaj kompleksowych zabezpieczeń i rozwiązań do tworzenia kopii zapasowych, aby chronić systemy fizyczne, wirtualne i mobilne. Możesz nawet tworzyć kopie zapasowe w chmurze.


  • Sprawdź i przetestuj swoją gotowość na awarie. Należy robić to przynajmniej raz na kwartał.

 

Badania Symantec

 

Firma badawcza ReRez przeprowadziła badania telefonicznie w lutym i marcu 2012 r. Udział w nim wzięły osoby podejmujące decyzje w 2053 firmach z całego świata zatrudniających od 5 do 250 pracowników. Spośród respondentów dwie trzecie było dyrektorami najwyższego i średniego szczebla; pozostali byli przedstawicielami IT. Ponad jedna trzecia badanych (35 proc.) wykorzystuje rozwiązania mobilne.

 

 

Zobacz więcej na temat: firma mali tarta

Czytaj także

Szkoła w chmurze

Ostatnia aktualizacja: 16.05.2012 00:00
Odbywająca się w siedzibie Microsoft Poland konferencja Nowoczesne technologie cyfrowe w edukacji. Model chmury obliczeniowej szansą dla szkół? była okazją do przedyskutowania wyzwań stojących przed oświatą w zakresie wykorzystywania nowych technologii i poszukania najlepszych możliwych rozwiązań.
rozwiń zwiń

Czytaj także

Co jest najważniejsze w chmurze

Ostatnia aktualizacja: 16.05.2012 00:00
VMware przedstawił wyniki najnowszych globalnych badań nad upowszechnianiem się rozwiązań chmurowych. Badanie przeprowadzono wśród osób podejmujących decyzje w zakresie IT zaś respondenci pochodzili z regionu Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki (EMEA). Pytani wskazali, że w ciągu następnych 18 miesięcy zamierzają przeznaczyć niemal jedną trzecią rocznego budżetu IT na przetwarzanie w chmurze.
rozwiń zwiń