Trasa koncertowa radiowej Jedynki

Świeradów Zdrój
Jelenia Góra

Kęty

polskieradio.pl
Kamila Kolanowska 13.06.2012
Panorama Kęt
Panorama Kęt

Znajdują się w Powiecie oświęcimskim, w zachodniej części województwa małopolskiego. Nazwa wywodzi się od kąta, który tworzyło malownicze zakole górskiej rzeki Soły.

To miejscowość o wielowiekowej historii i tradycji. Wzmianka o mieście po raz pierwszy pojawiła się w dokumentach z XIII w. i widnieje na dokumencie lokacyjnym z 1277 roku. O wielowiekowej historii Kęt świadczy także herb miasta – pochodzi on z czasów średniowiecza i powiązany jest z godłem Piastów. Najwspanialszymi dowodami długiej i chlubnej tradycji oraz historii Kęt są zabytki architektoniczne.

Najcenniejszym z nich jest doskonale zachowany, praktycznie niezmieniony na przestrzeni wieków, regularny układ urbanistyczny miasta rodem ze średniowiecza. Współczesny rynek otaczają XIX-wieczne kamienice, które po katastrofalnym w swych skutkach pożarze z 1797 roku, zastąpiły wcześniejszą zabudowę drewnianą. Inną atrakcją centrum jest wzniesiony przed 160 laty pomnik jednego z najsłynniejszych kęcian – św. Jana Kantego – patrona miasta. Pozostałe zabytki architektury mają charakter sakralny i pochodzą z końca XVII i początku XVIII wieku.

Gmina Kęty to również bogate środowisko naturalne. Miasto i część sołectw są malowniczo położone nad brzegiem Soły – rzeki górskiej otoczonej rozległymi terenami zielonymi. Rzeka przecina miasto na dwie różne połowy. Na lewym jej brzegu znajdują się „zielone płuca miasta” – rekreacyjno-wypoczynkowa dzielnica Podlesie, która przez dziesięciolecia pełniła rolę popularnego letniska. Z kolei na prawo od wstęgi Soły znajduje się Stare Miasto.

Plaże Soły oraz okoliczne lasy tworzą strefę ekologiczną objętą unijnym programem „Natura 2000”, który chroni cenne obszary przyrodnicze. Na atrakcyjność gminy Kęty wpływają nie tylko walory przyrodnicze, ale także korzystne położenie na skrzyżowaniu dróg prowadzących do Krakowa, Bielska-Białej, Żywca i Oświęcimia. Nie bez znaczenia jest także bliskość gór (Żar czy Hrobacza Łąka) i przejść granicznych. To wszystko sprawia, że Kęty i okoliczne sołectwa prężnie się rozwijają. Obecnie w całej gminie działa ponad dwa tysiące podmiotów gospodarczych. Najbardziej rozpowszechnione są zakłady, wchodzące w skład Grupy Kęty – giełdowego potentata w branży aluminiowej.

Ziemia oświęcimska jest swego rodzaju tyglem kulturowym, w którym mieszają się wpływy folkloru krakowskiego, śląskiego, żywieckiego, podhalańskiego oraz nowosądeckiego. Interesujące zabytki, piękne krajobrazy, charakterystyczne dla tej okolicy liczne stawy rybne, czyste rzeki, dobre połączenia komunikacyjne sprawiły, że powiat oświęcimski jest atrakcyjnym miejscem turystyki i rekreacji.

Zobacz plan imprezy »