Section1
Polskie lato 1980
Wszystkie Strajkujących stoczniowców odwiedzały rodziny. Sierpień 1980 Foto: Wojciech Milewski/zbiory ECS