Radiowe Centrum Kultury Ludowej

Miełlud, święto narodzin proroka Mahometa

Ostatnia aktualizacja: 28.10.2020 11:30
Nie ma Boga nad Allacha, a Mahomet jest Jego Prorokiem - to wyznanie wiary w jedynego, wszechmocnego Boga i Jego Proroka Mahometa (Muhammada) pośrednika miedzy bóstwem i wiernym ludem jest jednym z pięciu filarów Islamu.
Meczet w Kruszynianach w województwie podlaskim jest najstarszym do dziś zachowanym meczetem tatarskim w Polsce.
Meczet w Kruszynianach w województwie podlaskim jest najstarszym do dziś zachowanym meczetem tatarskim w Polsce.Foto: Shuttrstock/Artur Bociarski

Tym pierwszym i najważniejszym filarem jest wiara w jednego Boga; drugim - modlitwa, pięć razy dziennie; trzecim i czwartym post i jałmużna podczas ramadanu i piątym pielgrzymka do Mekki co najmniej raz w roku.

Na całym świecie, a więc także w Polsce, wyznawcy islamu (a na naszych ziemiach są to głównie Tatarzy, czy jak sami mówią osobie Polacy o tatarskich przodkach, osadzeni na Podlasiu ponad 600 lat temu i skupieni głównie w gminach religijnych, w Bohonikach, Kruszynianach i Białymstoku) w rabi al. awawal, trzecim miesiącu kalendarza muzułmańskiego, dwunastego dnia tego miesiąca (według sunnitów) lub siedemnastego zgodnie z tradycją szyicką. W tym roku to 29 października 2020 obchodzić będą Miełłud, święto upamiętniającą narodziny proroka Mahometa - muzułmanina idealnego.

Historia życia Mahometa odtwarzana jest na podstawie tekstów religijnych. W Koranie jest bowiem aż 91 wersów mówiących, że każdy muzułmanin winien naśladować Mahometa we wszystkim, co ten czynił.

Zgodnie z tymi zapisami i tradycją muzułmańską Mahomet (Muhammat) urodził się ok. 570 r. w Mekce. W tamtych czasach była ona ważnym ośrodkiem handlowym i pątniczym. Wcześnie osierocony przez rodziców, w dzieciństwie i latach młodzieńczych pracował dla swego stryja przy obsłudze karawan, jako poganiacz wielbłądów.

Po ślubie z zamożną, starszą od siebie wdową Chadidżą (była ona jedną z pierwszych wyznawczyń wiary w jednego Boga; a wiara ta zaszczepiona w niej zastałą przez męża Mahometa), zyskał niezależność materialną, swobodę decyzji i działań. Był to początek jego misji proroczej.

Pasją Mahometa stały się odtąd samotne wędrówki po otaczających Mekkę górach, podczas których oddawał się pobożnym rozmyślaniom i miewał powtarzające się wizje. Widział więc anioła Dżibrila - Gabriela, który przemawiał do niego głosem samego Boga i nakazywał nawracać wszystkich Arabów na wiarę w - jedynego Boga – Stwórcę.

*

Wydarzenia z tego okresu życia Mahometa przetrwały w zapisach i tradycji ustnej, w formie mniej lub bardziej fantastycznych, poetyckich opowieści np. o jego locie z Mekki do Jerozolimy na skrzydlatym wierzchowcu, o obcowaniu ze świętymi prorokami zbawionymi i będącymi już w raju, o rozmowach - za ich pośrednictwem - z Bogiem, który dawał mu swe przykazania, dogmaty wiary i rytuały oraz zasady sprawiedliwości społecznej i równości wobec Boga, mające obowiązywać wszystkich ludzi.

Jego misja i głoszone nauki początkowo miały wielu przeciwników, zwłaszcza wśród licznych w tamtych czasach wyznawców religii politeistycznych. Wśród przeciwników byli zarówno członkowie bliższej i dalszej rodziny, jak i mieszkańcy Mekki, okolic i Bliskiego Wschodu.

Nie uniknął także szatańskich podszeptów i pokus. Walczył z nimi przez całe swoje życie.

Walczył także z bronią w ręku, staczając trzy zwycięskie bitwy, wymieniane przez Koran, które po dzień dzisiejszy uważane są za kamienie milowe w kształtowaniu monoteistycznej religii państw arabskich i za podwaliny tzw. ery muzułmańskiej.

Ok. 622 roku Mahomet i jego zwolennicy emigrują z Mekki do Medyny. Tam to Mahomet zakłada pierwszą gminę muzułmańską. Z Medyny, gdzie również miał wielu przeciwników, wyrusza na pielgrzymką, a dokładniej na podbój Mekki. Pragnął bowiem, aby to właśnie Mekka stała się stolicą islamu.

Wyprawa ta nazwana zostanie pielgrzymką pożegnalną, ponieważ wkrótce po tryumfalnym wjeździe do Mekki, w dniu 8 czerwca 632 roku, Mahomet zmarł.

*

Miełlud - święto upamiętniające dzień narodzin wielkiego i świętego męża proroka Mahometa, obchodzone jest w wielu krajach muzułmańskich i w każdym ma swoje zwyczaje, obrzędy i swoje lokalne barwy.

Walczcie z tymi którzy nie wierzą w Allacha... i zabraniajcie tego czego zabrania Allach i jego posłaniec (Koran, 9:29)

W Polsce, w czynnych meczetach, podczas nabożeństw, czytane będą stosowne sury (wersety) Koranu opowiadające o życiu i zasługach Mahometa, podkreślające, że może on być wzorem do naśladowania, także współcześnie, dla ludzi naszych czasów.

W Polsce w Gminach Wyznaniowych i Domach Kultury Muzułmańskiej, np. w Białymstoku odbędą się odczyty, recytacje wersetów Koranu i okolicznościowe wystawy prac plastycznych dzieci oraz poczęstunki.

"Człowiek rzeczywiście prawdomówny nie musi przysięgać", "Jeśli dwóch muzułmanów wyciągnie na siebie broń, to obaj będą w piekle", "Atrament uczonych mężów jest cenniejszy od krwi męczenników".

Święto jest nie tylko wyrazem pamięci i hołdu składanemu prorokowi Mahometowi, służy także integracji, pogłębianiu więzi i samoidentyfikacji lokalnych społeczności, jakimi są np. Tatarzy polscy z Podlasia i rozproszeni w różnych regionach Polski inni wyznawcy islamu.

dr Barbara Ogrodowska

***

Więcej artykułów w dziale "Świętujemy".


Czytaj także

Niedziela Palmowa

Ostatnia aktualizacja: 28.03.2021 00:00
W całej Polsce w Niedzielę Palmową we wszystkich kościołach, na każdym nabożeństwie święci się palmy, zaś po sumie (głównym nabożeństwie niedzielnym) odbywają się uroczyste procesje z palmami.
rozwiń zwiń

Czytaj także

Wielki Tydzień

Ostatnia aktualizacja: 29.03.2021 00:00
W przeszłości w Wielką Środę, Wielki Czwartek lub nawet w Wielki Piątek w całej niemal Polsce odbywały się judaszki...
rozwiń zwiń

Czytaj także

Jom Kipur. Dzień pokuty i pojednania z Bogiem

Ostatnia aktualizacja: 28.09.2020 08:40
Święto Joma, przez polskich Żydów zwane także Sądnym Dniem, jest jednym z najważniejszych i najbardziej uroczystych religijnych świąt żydowskich o charakterze pokutnym.
rozwiń zwiń