Historia

Tytus Działyński. "Uderzała w nim niezwykła szlachetność charakteru"

Ostatnia aktualizacja: 12.04.2024 05:30
12 kwietnia 1861 roku zmarł Tytus Działyński, mecenas sztuki, kawaler Orderu Virtuti Militari, założyciel Biblioteki Kórnickiej i współzałożyciel Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk.
Tytus Działyński, fot. Wikimedia Commonsdomena publiczna
Tytus Działyński, fot. Wikimedia Commons/domena publiczna

Biografowie o nim napisali: "Był postacią wybitną, o mocno i oryginalnie rysującej się sylwetce duchowej, dużych zdolnościach i wiedzy. Uderzała w nim niezwykła szlachetność charakteru. Budziła uznanie erudycja, ogarniająca wiele wiadomości z matematyki, mechaniki, botaniki, a szczególnie zaś historii Polski. Zdumiewało opanowanie łaciny, którą władał z cycerońską swadą. Posiadał łatwość przyswajania wiedzy, wyborną pamięć, bystrość, a przy tym wielostronność zainteresowań".

Urodził się u schyłku XVIII wieku w Poznaniu. Przyszły bibliofil dzieciństwo spędził w Poznaniu. Potem studiował w Berlinie, Paryżu i Pradze. Otrzymał szerokie wykształcenie humanistyczne i politechniczne.

Zapalony bibliofil

W dniach niewoli myślał o kultywowaniu przeszłości i tradycji polskich. Chronił dobra narodowej kultury. Od 1817 roku przystąpił do systematycznego gromadzenia rękopisów i druków. W kilka lat później objął dobra rodzinne w Kórniku i zyskał finansowe możliwości realizacji swych planów.

Legenda głosi, że Działyński brał udział w przygotowaniu tzw. spisku koronacyjnego, skierowanego przeciwko carowi Mikołajowi I. On sam zaprzeczył temu po latach. Nie ulega natomiast wątpliwości, że utrzymywał kontakty z ruchem niepodległościowym. Walczył w Powstaniu Listopadowym.

Po klęsce znalazł się w trudnej sytuacji. Władze pruskie nałożyły sekwestr na dobra kórnickie, zaś carskie zaocznie skazały go na karę śmierci.

Praca u podstaw

Musiał emigrować. Wraz z rodziną przebywał głównie w Krakowie. Na kilka lat osiadł w Oleszycach. Tam Tytus Działyński zetknął się z zacofaną i biedną wsią galicyjską. Po długich zabiegach u rządu austriackiego zyskał zgodę na przeprowadzenie uwłaszczenia.

Doceniając znaczenie oświaty zachęcał chłopów do zmiany systemu gospodarowania. Uczył ich czytać i pisać. Założył szpital.

Praca organiczna

Cały czas jednak nie rezygnował z Kórnika. Toczył o niego proces sądowy z władzami pruskimi. W roku 1838 powrócił do rodzinnych dóbr. Szybko włączył się w nurt politycznego i kulturalnego życia Wielkopolski.

Podczas Wiosny Ludów udzielał powstańcom wsparcia materialnego. Do akcji włączył się bez entuzjazmu. Daleki był od rewolucyjnych haseł. Cel widział ten sam – Polskę, ale środki inne. Nie zawodna szabla, a gruntowna praca.

Działyński stał się gorącym orędownikiem pracy organicznej. W Kórniku utworzył szkółki agronomiczne, leśne i rzemieślnicze. Skupił wokół siebie grono światłych ludzi, którzy wspomagali go fachowymi umiejętnościami. Wraz z nimi założył Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk.

Ostatnia wola

Tytus Działyński zmarł nagle w 1861 roku. Jego ostatniej woli nie spełniono. Żądał bowiem pogrzebu cichego i taniego. Żegnały go tłumy. W przemówieniach podkreślano zasługi człowieka, który odegrał tak dużą rolę w dziejach XIX-wiecznej Polski.


Posłuchaj
12:41 uczeni w anegdocie - tytus działyński___f 19644_tr_0-0_1158610911e995e9[00].mp3 Tytus Działyński - biografia uczonego w audycji Elizy Bojarskiej (PR, 22.11.1978)

 

mjm


Zobacz więcej na temat: biblioteka Galicja Poznań
Czytaj także

Ludwik Gąsiorowski. Lekarz nazywany ojcem polskiej medycyny

Ostatnia aktualizacja: 09.12.2023 05:35
Nie jest przesadą zdanie doktora Koehlera o Ludwiku Gąsiorowskim, iż był on jedną z najwybitniejszych postaci swoich czasów w Wielkopolsce. Nie jest również przesadnym stwierdzenie profesora Skobla, że Gąsiorowski może służyć za wzór lekarza.
rozwiń zwiń
Czytaj także

Powstanie Wielkopolskie - niezwykłe zwycięstwo

Ostatnia aktualizacja: 27.12.2020 06:00
W Poznaniu po drodze do Warszawy, mimo protestu władz niemieckich zatrzymuje się Ignacy Paderewski. Witają go przystrojone domy i tłumy na ulicach. Paderewski wygłasza przemówienie do rodaków, a ci w narodowościowym zrywie rozpoczynają powstanie. Wszystko to dzieje się 27 grudnia 1918.
rozwiń zwiń
Czytaj także

Iwan Franko – przeciw uciskowi ludu Galicji

Ostatnia aktualizacja: 27.08.2015 06:05
Jego pisarstwo było głosem buntu literata-humanisty przeciwko feudalnemu ustrojowi Galicji. Miał na celu obronę interesów klasy robotniczej i ludu wiejskiego.
rozwiń zwiń