Historia

"Na te gwarancje Polska czekała 45 lat”

Ostatnia aktualizacja: 14.11.2020 05:45
- Oto w sposób pokojowy Polacy i Niemcy usuwają źródła historycznych konfliktów, zamykają okres, w którym problem granicy dzielił nasze kraje, był dla nas Polaków źródłem obaw – mówił 14 listopada 1990 roku, ówczesny premier Rzeczypospolitej Tadeusz Mazowiecki.
Polsko-Niemiecki traktat graniczny (Warszawa, 14.11.1990). Na zdjęciu wymiana dokumentów i uścisk dłoni ministrów spraw zagranicznych obu państw: Krzysztof Skubiszewski (od prawej) i Hans Dietrich Genscher (od lewej). foto: PAPJan Morek
Polsko-Niemiecki traktat graniczny (Warszawa, 14.11.1990). Na zdjęciu wymiana dokumentów i uścisk dłoni ministrów spraw zagranicznych obu państw: Krzysztof Skubiszewski (od prawej) i Hans Dietrich Genscher (od lewej). foto: PAP/Jan Morek

14 listopada 1990 roku ministrowie spraw zagranicznych Polski i Niemiec: Krzysztof Skubiszewski i Hans-Dietrich Genscher podpisali w Warszawie traktat graniczny między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec.

Posłuchaj
03:06 7 dni w kraju i na świecie20205_tr_polniem ukl.mp3 "Pewne granice" - polsko-niemiecki traktat graniczny. Fragment archiwalnej audycji "7 dni w kraju i na świecie". (PR, 14.11.1990) 

- My Niemcy, zdajemy sobie sprawę, iż w podpisanym w dniu dzisiejszym traktacie nie rezygnujemy z niczego, co i tak już od dawna nie byłoby stracone, jako następstwo zbrodniczej wojny i zbrodniczego systemu. Przed naszymi oczyma mamy cierpienia narodu polskiego w okresie okupacji niemieckiej – mówił Hans-Dietrich Genscher.

Układ ten potwierdzał istniejącą granicę na Odrze i Nysie Łużyckiej między dwoma państwami oraz uznawał jej ostateczny charakter. Traktat zawierał stwierdzenie o wyrzeczeniu się przez obie strony roszczeń terytorialnych teraz i w przyszłości. Potwierdzał terytorialną integralność i suwerenność obu państw.

– Uznanie granicy na Odrze i Nysie wywodzi się z nakazu utrwalenia pokoju – dodał minister spraw zagranicznych Niemiec. – W układzie o ostatecznym uregulowaniu sprawy Niemiec słusznie określa się potwierdzenie ostatecznego charakteru granic zjednoczonych Niemiec jako istotny element ładu pokojowego w Europie. Potwierdzenie istniejącej granicy to suwerenna decyzja Niemców, nie została nam ona przez nikogo narzucona.

Natomiast Krzysztof Skubiszewski podkreślał, że: – To uregulowanie pokojowe, dokonało się nie jednym aktem, jakim jest klasyczny traktat pokojowy, lecz poprzez serię aktów. W szczególności poprzez różne porozumienia i akty uznania. W tekście traktatu miało miejsce odwołanie się do wcześniejszych umów granicznych: tzw. układu zgorzeleckiego zawartego miedzy PRL i NRD w 1950 roku oraz układu o nienaruszalności polskiej granicy zachodniej z 1970 roku między PRL a RFN.

Traktat został ratyfikowany w roku następnym, 26 listopada 1991roku przez Polskę, a 16 grudnia przez Niemcy.

 

Tego dnia ministrowie spraw zagranicznych Polski i Niemiec: Krzysztof Skubiszewski i Hans-Dietrich Genscher podpisali w warszawie traktat graniczny między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec.

Układ ten potwierdzał istniejącą granicę na Odrze i Nysie Łużyckiej między dwoma państwami oraz uznawał jej ostateczny charakter. Traktat zawierał stwierdzenie o wyrzeczeniu się przez obie strony roszczeń terytorialnych teraz i w przyszłości. Potwierdzał terytorialną integralność i suwerenność obu państw.

W jego tekście miało miejsce odwołanie się do wcześniejszych układów ze Zgorzelca i Warszawy. / W jego tekście miało miejsce odwołanie się do wcześniejszych umów granicznych: tzw. układu zgorzeleckiego zawartego miedzy PRL i NRD w 1950 roku oraz układu o nienaruszalności polskiej granicy zachodniej z 1970 roku między PRL a RFN.

Traktat został ratyfikowany w roku następnym, 26 listopada 1991 roku przez Polskę , a 16 grudnia przez Niemcy.

Czytaj także

"Był bardziej ceniony w Europie, niż w Polsce"

Ostatnia aktualizacja: 18.02.2010 06:58
Prawdziwy Polak, prawdziwy Europejczyk, ale nade wszystko człowiek wielkiego formatu. Tak mówi o zmarłym w ubiegłym tygodniu profesorze Krzysztofie Skubiszewskim prymas Polski, arcybiskup Henryk Muszyński.
rozwiń zwiń
Czytaj także

Hans-Dietrich Genscher skończył 85 lat

Ostatnia aktualizacja: 21.03.2012 13:24
Weteran niemieckiej dyplomacji, orędownik porozumienia z Polską, przyczynił się w znacznym stopniu do upadku berlińskiego muru i zjednoczenia Niemiec.
rozwiń zwiń
Czytaj także

Mamy konkordat

Ostatnia aktualizacja: 28.07.2012 06:00
- Bez względu, co Polsce przyniesie czas bliższy i dalszy, zebrani razem w tej sali przeżywamy moment historyczny - mówił 28 lipca 1993 roku ówczesny minister spraw zagranicznych Krzysztof Skubiszewski. Tego dnia został podpisany konkordat pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Stolicą Apostolską.
rozwiń zwiń