Redakcja Polska

"Anarchista w duchu św. Augustyna". Premiera filmu o dr Jerzym Ordzie w Wilnie

22.11.2022 12:37
Dr Jerzy Orda był indywidualistą o buntowniczej postawie życiowej, barwną postacią życia naukowego i kulturalnego Wilna. Po wojnie nie opuścił miasta, lecz w Wilnie pozbawionym na skutek repatriacji całej niemal inteligencji polskiej, dbał o zachowanie kultury narodowej.
Audio
  • W Narodowej Galerii Sztuki w Wilnie odbędzie się projekcja filmu o Jerzym Ordzie zatytułowany "Anarchista w duchu św. Augustyna". Kamil Zalewski rozmawiał ze scenarzystką tego filmu, wileńską dziennikarką i historyk Iloną Lewandowską [posłuchaj]
  • Adam Hlebowicz, dyrektor Biura Edukacji Narodowej IPN, o dr Jerzym Ordzie. Rozmowa Haliny Ostas [posłuchaj]
Gmach budynku Uniwersytetu Wileńskiego Stefana Batorego
Gmach budynku Uniwersytetu Wileńskiego Stefana BatoregoShutterstock.com/Jonas Tufvesson

Jerzy Orda, wnuk uczestnika Powstania Styczniowego, a po kądzieli też historyka Stanisława Smolki, wychował się w atmosferze humanizmu, patriotyzmu i tolerancji.

Podczas okupacji hitlerowskiej brał udział w tajnym nauczaniu. Po zakończeniu wojny nie miał meldunku ani pracy. Rozwiązaniem okazał się fikcyjny ślub zawarty jesienią 1945 roku z zakonnicą wizytką, Heleną Zienowicz, z którą wspólnie opiekowali się sześciorgiem sierot, w tym trójką żydowskich dzieci uratowanych przed Holokaustem. 

Dr Jerzy Orda był jednym z niewielu przedstawicieli polskiej inteligencji, którzy po wojnie zostali w Wilnie. Ponieważ nie ukrywał swojej religijności, wiele razy tracił pracę. Przez pewien czas pracował jako portier w Litewskiej Akademii Nauk. Jednak w 1957 roku wrócił do Centralnego Archiwum Historycznego Litwy. Był jednym z najbardziej kompetentnych pracowników tej instytucji, występował m.in. przeciwko wywiezieniu z Wilna części archiwów Wielkiego Księstwa Litewskiego, dotyczących terytorium dzisiejszej Białorusi, a także planom zburzenia Ostrej Bramy.

Mimo trudnych warunków okresu sowieckiego brał udział w życiu kulturalnym społeczności polskiej. Założył teatr poezji, był współzałożycielem zespołu pieśni i tańca „Wilia”, oprowadzał wycieczki po Wilnie.

Zmarł 8 czerwca 1972 roku na skutek ciężkiej choroby. Miał 67 lat. Został pochowany na wileńskim cmentarzu na Rossie.

W tym roku minęła 50. rocznica śmierci tego wybitnego polskiego historyka, archiwisty, działacza kultury. Rocznica stała się inspiracją do realizacji pierwszego dokumentalnego filmu i wystawy poświęconej dr Jerzemu Ordzie.

Inicjatorką przedsięwzięcia jest Ilona Lewandowska, dziennikarka „Kuriera Wileńskiego”, dokumentalistka i pisarka, która otrzymała wsparcie m.in. Fundacji "Pomoc Polakom na Wschodzie" i Instytutu Pamięci Narodowej.

23 listopada w Narodowej Galerii Sztuki w Wilnie odbędzie się projekcja filmu o Jerzym Ordzie zatytułowanego "Anarchista w duchu św. Augustyna". Poprzedzi ją dyskusja z udziałem twórców dokumentu i osób związanych z postacią Jerzego Ordy.

Patronem medialnym wydarzenia jest Polskie Radio dla Zagranicy.

Kamil Zalewski, rozmawiał ze scenarzystką tego filmu, wileńską dziennikarką i historyk, Iloną Lewandowską.


Adam Hlebowicz: bez ludzi-pomostów, jak dr Jerzy Orda, nie byłoby polskości na Wschodzie

23.09.2022 16:06
Dr Jerzy Orda był indywidualistą o buntowniczej postawie życiowej, barwną postacią życia naukowego i kulturalnego Wilna. Po wojnie nie opuścił miasta, lecz w Wilnie pozbawionym na skutek repatriacji całej niemal inteligencji polskiej, dbał o zachowanie kultury narodowej. O wybitnym wileńskim naukowcu opowiada Adam Hlebowicz, historyk, pisarz, dyrektor Biura Edukacji Narodowej IPN i redaktor naukowy wydawnictwa „Zostali na Wschodzie. Słownik inteligencji polskiej w ZSRS 1945–1991”.

"Oddaję hołd tym wszystkim którzy zostali na Wschodzie". Spotkanie z Adamem Hlebowiczem, historykiem i pisarzem

30.09.2022 14:29
Publikacja ,,Zostali na wschodzie. Słownik inteligencji Polskiej w ZSRS 1945 – 1991” daje czytelnikom okazję poznania niezwykłych postaci, swego rodzaju ,,cichych” bohaterów, bez których w tych ośrodkach w których żyli i pracowali polski duch nie przetrwałby. Pomysłodawcą i redaktorem naukowym wydawnictwa jest Adam Hlebowicz, historyk, pisarz, dyrektor Biura Edukacji Narodowej IPN.

Ruszyła akcja "Polak z sercem". Wielkie wsparcie dla rodaków na Kresach

14.11.2022 17:50
Trwa piąta edycja akcji "Polak z sercem" – charytatywnej inicjatywy pomocy Polakom na Litwie, Białorusi i Ukrainie. W jej ramach od 11 do 20 listopada jest prowadzona zbiórka pieniędzy i darów.