Section1
Żołnierze i cywile
Wszystkie Wyżsi dowódcy Armii Polskiej w ZSRR. W pierwszym rzędzie od lewej: gen. Michał Karaszewicz-Tokarzewski, gen. Władysław Anders, gen. Mieczysław Boruta-Spiechowicz. W drugim rzędzie od lewej: gen. Zygmunt Szyszko-Bohusz, płk. Leopold Okulicki (lata 1941-1943) Foto: fot. Narodowe Archiwum Cyfrowe