Section1
Żołnierze i cywile
Wszystkie Wycieczka po Monachium. Widoczni od lewej: Teresa Łatyńska, Stefan Kisielewski, Włodziemierz Odojewski (listopad 1988) Foto: fot. Narodowe Archiwum Cyfrowe