Section1
Żołnierze i cywile
Wszystkie Dyskusja po Miedzynarodowym Zjeździe Uczestników Oporu w Brukseli. Widoczni od lewej: Zbigniew Stypułkowski, Zygmunt Zaremba, gen. Tadeusz Bór-Komorowski, Jan Nowak-Jeziorański. Foto: fot. Narodowe Archiwum Cyfrowe