Section1
Żołnierze i cywile
Wszystkie Marek Łatyński z Ryszardem Reiffem i Janem Królem przed Sejmem w Warszawie, podczas wizyty prezydenta USA Georga W. Busha (10.07.1989) Foto: fot. Narodowe Archiwum Cyfrowe