Section1
Żołnierze i cywile
Wszystkie Uroczysta wizyta gen. Władysława Andersa w Rozgłośni Polskiej RWE. Widoczni od lewej: Jan Mierzanowski, żona generała - Irena, córka generała Anna, gen. Władysław Anders, żona Jana Nowaka-Jeziorańskiego - Jadwiga, Jan Nowak-Jeziorański. Foto: fot. Narodowe Archiwum Cyfrowe