Section1
Żołnierze i cywile
Wszystkie Dyrekcja amerykańska żegna odchodzących na emeryturę pracowników technicznych, głównych uczestników walki z zagłuszaniem audycji RWE. Widoczni od lewej: inż. Erwin Staub (Dział Techniczny RWE), Stefan Wysocki, Gene Pell. Rok 1988 Foto: fot. Narodowe Archiwum Cyfrowe