Section1
Żołnierze i cywile
Wszystkie Otwarcie biura RWE w Warszawie. Widoczni od lewej Bronisław Geremek, Andrzej Krzeczunowicz, A. Ross Johnson (b.dyr. RWE), Piotr Mroczyk (dyr. Rozgłośni Polskiej RWE), Zbigniew Brzeziński, Jan Nowak-Jeziorański, Zdzisław Najder i Gene Pell (szef RWE i Radia Swoboda) Foto: fot. Narodowe Archiwum Cyfrowe