Section1
Żołnierze i cywile
Wszystkie Pracownicy redakcji Dziennika Radiowego. Od lewej w pierwszym rzędzie: Roman Fengler, Krystyna Jasiewicz, Marian Piotrowski, Wiesława Trościanko, dyr. Jan Nowak-Jeziorański, Jan Tabaczyński, Tadeusz Łada-Bieńkowski. W drugim rzędzie od lewej: Michał Tyszkiewicz, Zdzisław Szyłejko, Edward Sokopp, Maria Parczewska, Kazimierz Wierzbiański (1953 r.) Foto: fot. Narodowe Archiwum Cyfrowe