Section1
Żołnierze i cywile
Wszystkie Spotkanie dyrektorów Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa. Widoczni od lewej: Zdzisław Najder, Zygmunt Michałowski, Jan Nowak-Jeziorański. Foto: fot. Narodowe Archiwum Cyfrowe