Section1
Żołnierze i cywile
Wszystkie Odpoczynek w Alpach. Od lewej: Lucjan Perzanowski, Włodzimierz Sznarbachowski, Jan Nowak-Jeziorański. Rok 1973 Foto: fot. Narodowe Archiwum Cyfrowe