Section1
Żołnierze i cywile
Wszystkie Uroczystość z udziałem pracowników Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa. Foto: fot. Narodowe Archiwum Cyfrowe