Section1
Żołnierze i cywile
Wszystkie Gen. Władysław Sikorski wizytuje jednostki WP. Od lewej: gen. Marian Kukiel, minister obrony narodowej, gen. Władysław Sikorski (lata 1940-1943) Foto: fot. Narodowe Archiwum Cyfrowe