Section1
Żołnierze i cywile
Wszystkie Wycieczka pracowników Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa. Widoczni od lewej: Edward Sokopp, Tadeusz Chciuk-Celt, Jan Jasiewicz. Foto: fot. Narodowe Archiwum Cyfrowe