Polskie Radio
Section05
Halina Mikołajska

"Czas Reporterów" - Ludzie, którzy odeszli. Halina Mikołajska i Marian Brandys.

W tym roku minęło już 10 od śmierci wybitnej polskiej aktorki, Haliny Mikołajskiej, której postać w polskiej historii wykraczała poza zawód. W 1976, u szczytu sławy artystycznej zdecydowała się przystąpić do Komitetu Obrony Robotników, za co zapłaciła zawodową banicją. Po stanie wojennym internowana. Jedną z ostatnich z nią rozmów nagrała Janina Jankowska. "Być aktorką", to spojrzenie na minione, bogate życie przez pryzmat aktorstwa, poezji i nieuleczalnej choroby, której do końca Halina - jak wszystkim trudom swego życia - nie poddawała się. W listopadzie minie pierwsza rocznica śmierci jej męża, Mariana Brandysa. Z taśm archiwalnych odtwarzamy dokument Barbary Grębeckiej , Haliny Szopskiej i Janusza Deblessema. "Od dzwonka do dzwonka" Jest to tytuł jednego z opowiadań pisarza, opisującego dom Haliny Mikołajskiej i Mariana Brandysa w latach 70-ych, po powstaniu KOR-u. Rytm życia wyznaczały dzwonki do drzwi i dzwonki telefonów z nie zawsze przyjaznymi osobami po drugiej stronie.
Zobacz więcej na temat:  Halina Mikołajska Janina Jankowska Komitet Obrony Robotników

Czas Reporterów

"Od dzwonka do dzwonka" Marian Brandys z taśm archiwalnych i we wspomnieniach przyjaciół - dokument Barbary Grębeckiej, Haliny Szopskiej i Janusza Deblessema Audycja z udziałem Joanny Szczepkowskiej, Marii Wosiek, Jerzego Markuszewskiego i samego autora (z taśm archiwalnych Polskiego Radia). "Od dzwonka do dzwonka" to tytuł jednego z opowiadań zmarłego autora, opisującego dom Haliny Mikołajskiej i Mariana Brandysa w latach siedemdziesiątych, po powstaniu KOR-u. Rytm życia wyznaczały dzwonki do drzwi i dzwonki telefonu z nie zawsze przyjaznymi osobami po drugiej stronie. "Być aktorką" Dokument Janiny Jankowskiej o Halinie Mikołajskiej. Próba spojrzenia na własne życie przez pryzmat aktorstwa, poezji, nieuleczalnej choroby. Jedna z ostatnich rozmów z Haliną Mikołajską.
Zobacz więcej na temat:  Halina Mikołajska joanna szczepkowska POLSKA Janina Jankowska