Polskie Radio
Section05
Jacek Hawryluk

Jan Sebastian Bach "Pasja według św. Jana"

- Pasja Janowa została wykonana po raz pierwszy w Wielki Piątek w Lipsku, 7 kwietnia 1724 roku w kościele św. Mikołaja. W następnych latach otrzymała kolejne wykonania, a co za tym idzie - kolejne wersje. Przez niespełna ćwierć wieku Bach szukał zadowalającej formy dla Pasji Janowej. W ostatniej wersji wydaje się, że powrócił niejako do pierwszych pomysłów - wprowadzał do tematyki audycji Jacek Hawryluk.
Zobacz więcej na temat:  Dwójka Jacek Hawryluk