Finanse - na jaką pomoc mogą liczyć studenci?

Ostatnia aktualizacja: 12.10.2021 19:05
Stancja, akademik, dojazdy, pomoce naukowe i życie towarzyskie - mimo że publiczne uczelnie są bezpłatne, to życie studenta kosztuje. Zaglądamy do kieszeni polskiego żaka i sprawdzamy, na jakie wsparcie może liczyć.
Zdj. ilustracyjne
Zdj. ilustracyjneFoto: Antonio Guillem/Shutterstock.com

shutterstock_213330322 studenci student edukacja dyskusja 1200.jpg
Studenckie koło naukowe - szansa na karierę?

Przez nauczanie zdalne lub hybrydowe wydatki studentów w ostatnim czasie się zmniejszyły. Wszyscy ci, którzy przybywali do dużych ośrodków akademickich, pozostawali w domach, co pozwoliło im nieco zaoszczędzić. Z nowym rokiem akademickim większość uczelni wraca na tryb stacjonarny i hybrydowy, a wraz z nim zaczynają się wyższe od ubiegłorocznych wydatki.


Posłuchaj
25:36 Czwórka/Strefa Studenta - stypendia 12.10.2021.mp3 Z ekspertami rozmawiamy o finansowych formach wsparcia studentów (Strefa Studenta/Czwórka)

 

Drogą do otrzymania pomocy finansowej z uczelni są stypendia. - Wszystkie wyższe uczelnie w Polsce dostają tzw. fundusz stypendialny. Część tych stypendiów możemy przeznaczyć dla osób, które mają wybitne osiągnięcia w nauce, osiągnięcia artystyczne i sportowe. Taką formę pomocy może otrzymać 10 proc. studentów z danego kierunku studiów - mówi dr hab. inż. Marek Dzida z Politechniki Gdańskiej. - Każda uczelnia ustala autonomicznie procedury i sposób przyznawania stypendiów. Studenci pierwszego roku również mogą ubiegać się o stypendia, ale muszą mieć jakieś osiągnięcia na poziomie szkoły średniej. Muszą więc być laureatami olimpiad, mieć dobre wyniki w sporcie czy też mieć na koncie osiągnięcia artystyczne.

Sprawdź także:

Każda z uczelni, w ramach funduszu stypendialnego, również może tworzyć własne fundusze stypendialne. Na przykład Politechnika Gdańska jako uczelnia badawcza ma dodatkowe regulacje w tym zakresie. Dzięki nim można otrzymać stypendium za udział w pracach badawczych i udzielanie się w kołach naukowych.

- Najczęściej stypendia są wypłacane są przez 10 miesięcy w roku. W przypadku grantów na badania odpowiednia kwota jest wypłacana na podstawie kosztorysu w całości - tłumaczy gość audycji. - Wnioski o przyznanie stypendium studenci mogą składać do końca października, tak, żeby w listopadzie móc z nich już korzystać. Jednak wnioski również można składać w ciągu roku, bo uczelnie mają dodatkowy termin na przyznawanie stypendiów.

Sprawdź także:

Pieniądze para oszczędzanie 1200.jpg
Studencki portfel w pandemii - co się zmieniło?

Obok stypendiów naukowych można ubiegać się o stypendium socjalne. Jest ono przeznaczone dla studentów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. - W tym wypadku najważniejszym kryterium jest próg dochodowy, który jest uzależniony jest od najniższej krajowej - tłumaczy przewodniczący Samorządu Studentów UW Kamil Bonas. - Dodatkowo w procesie przyznawania stypendium znaczenie mają również inne czynniki. Teraz zapadają decyzje o ich kryteriach oraz wysokości przyznawanych stypendiów.

Popularne na wszystkich uczelniach w kraju jest stypendium rektora, które jest przyznawane za wyniki w nauce. Terminy ich ogłaszania zależą od uczelni. - W zeszłym roku jego kwota wynosiła maksymalnie 1 250 zł, jednak jego wysokość jest dodatkowo uzależniona od różnych czynników - wyjaśnia gość Czwórki.

Sprawdź także:

W Polsce funkcjonuje jeszcze dodatkowa forma pomocy finansowej dla studentów. Jest nią zapomoga. - Na Uniwersytecie Warszawskim o zapomogę student może ubiegać się dwa razy do roku. Maksymalna kwota, którą można otrzymać w jej ramach, wynosi 5 500 zł, a pomoc ta jest przyznawana osobom, które znajdują się w trudnej przejściowej sytuacji życiowej - mówi rozmówca Weroniki Puszkar. - Jest to najbardziej szerokie spektrum przyznawania dofinansowania. Możemy się o zapomogę ubiegać np. w przypadku, gdy odejdzie jedyny żywiciel rodziny, przy problemach zdrowotnych, lub gdy utracimy pracę. O zapomogę można ubiegać się przez cały rok akademicki, a przyznaje ją specjalna komisja.

***

Tytuł audycji: Strefa Studenta

Prowadzi Weronika Puszkar

Goście: dr hab. inż. Marek Dzida (Politechnika Gdańska), Kamil Bonas (przewodniczący samorządu Uniwersytetu Warszawskiego), Dominika Żebracka (studentka)

Data emisji: 12.10.2021

Godz. emisji: 14.08

aw


Czytaj także

Pandemia w studenckiej kieszeni. Na co mogą liczyć żacy?

Ostatnia aktualizacja: 09.04.2020 11:20
Akademiki świecą pustkami. Większość studentów z powodu pandemii musiała je opuścić i wrócić do domu. Co w tej sytuacji z opłatą za akademik, co ze stypendium socjalnym i co z powtarzaniem przedmiotu? 
rozwiń zwiń
Czytaj także

Obrona pracy dyplomowej - jak to zrobić w dobie pandemii?

Ostatnia aktualizacja: 17.11.2020 19:09
Większość z nas pisze swoją pracę dyplomową w kilka miesięcy, innym udaje się w kilka tygodni. Już w poprzednim semestrze, przez lockdown, sytuacja była utrudniona, a w tym - będzie podobnie. Jak sobie radzić? 
rozwiń zwiń