Historia

Prehistoryczne paleniska, ceramika, wyroby z jaj strusia - odkrycia w Mongolii śladami Homo sapiens

Ostatnia aktualizacja: 04.10.2023 05:45
Zespół archeologów pod kierunkiem prof. Mirosława Masojcia z Uniwersytetu Wrocławskiego odnalazł na terenie Mongolii ślady aktywności człowieka sprzed wielu tysięcy lat. Pozyskane dane mogą odegrać istotną rolę w kwestii badań nad rozprzestrzenianiem się Homo sapiens na tym obszarze.
Mapa Mongolii, zdj. ilustracyjne
Mapa Mongolii, zdj. ilustracyjne Foto: Shutterstock

To już drugi z trzech sezonów prac terenowych zaplanowanych w projekcie badawczym, którym kieruje dr. hab. Mirosław Masojć, profesor Uniwersytetu Wrocławskiego. Badania prowadzone są we współpracy z Mongolską Akademią Nauk, Uniwersytetem Edukacyjnym w Ułan Bator, Muzeum Archeologicznym w Gdańsku, Instytutem Archeologii i Etnologii PAN oraz Państwowym Instytutem Geologicznym.

Jak wyglądało życie w Dolinie Krzemiennej?

Naukowcy pracowali na obszarze Ałtaju Gobijskiego w południowej Mongolii. Sam obóz, składający się z pięciu jurt, został rozbity na obszarze pustynnym w odległości kilku kilometrów od południowo-zachodniego masywu górskiego zwanego Arts Bogdyn Nuuru.

Archeolodzy zamierzają przeanalizować ludzką aktywność w epoce plejstocenu (2,6 mln-11,7 tys. lat temu) i wczesnego holocenu (ok. 11,6 do 8/7 tys. lat) na obszarze otaczającym tzw. Dolinę Krzemienną, bogatą w czasach prehistorycznych w skały wykorzystywane do produkcji narzędzi. Celem badań jest określenie "strategii przeżycia", charakteru sieci osadniczej i mobilności ludzi zamieszkujących tysiące lat temu ten rejon.

– Społeczności plejstoceńskie ze względu na model społeczno-gospodarczy, łowiecko-zbieracki, charakteryzowały się dużą mobilnością związaną z pozyskiwaniem pożywienia oraz surowców służących do produkcji wyrobów codziennego użytku – tłumaczył Grzegorz Michalec z Instytutu Archeologii UWr, członek wspomnianego zespołu badawczego.

Łowiectwo, zbieractwo i innowacje

Jak dodawał Grzegorz Michalec, "dotychczasowe badania (…) stanowisk z obszaru Mongolii i sąsiednich (m.in. z Rosji, Chin) wskazują, że w okresie poprzedzającym przybycie gatunku Homo sapiens (od 350 tys. do ok. 50 tys. lat temu) rejon ten był zamieszkiwany przez odmienne gatunki: Homo neanderthalensis oraz Homo denisoviensis".

Czytaj więcej:

Dane pozyskane w trakcie realizacji projektu, zaznaczał wrocławski naukowiec, mogą odegrać istotną rolę w kwestii badań nad rozprzestrzenianiem się naszego gatunku.

- Silne zmiany klimatyczne i środowiskowe we wczesnym holocenie determinowały u człowieka zmiany strategii przeżyciowych. Dane archeologiczne wskazują, że ludzie wciąż wykorzystywali model gospodarki przyswajalnej [podstawą utrzymania było łowiectwo i zbieractwo], jednak widoczna jest istotna różnica dotycząca pojawienia się innowacji technologicznej: produkcji naczyń ceramicznych – wyjaśniał Grzegorz Michalec.


Krajobraz południowej Mongolii. Fot. Shutterstock Krajobraz południowej Mongolii. Fot. Shutterstock

Co kryją prajeziora?

Dotychczas prowadzone prace skupiały się na rozpoznaniu zasięgu i typu osadnictwa ludzkiego w obrębie czterech prajezior odkrytych na obszarze kilkudziesięciu kilometrów kwadratowych. Datowania osadów pozyskanych w trakcie wierceń wskazują na funkcjonowanie zbiorników od 150 tys. lat do ok. 4 tys. lat temu. Dodatkowo przeprowadzono prace sondażowe w jednej z pobliskich jaskiń.

Tegoroczne badania dotyczyły pracach wykopaliskowych na stanowiskach późnoplejstoceńskich oraz holoceńskich przy trzecim paleojeziorze (prehistorycznym jeziorze) oraz na stanowisku jaskiniowym w masywie Bogdyn Nuuru.

- Wyniki tych prac potwierdzają wcześniejsze ustalenia, że jaskinia była kilkukrotnie zamieszkiwana przez człowieka w różnych odcinkach czasowych: od wczesnego holocenu, aż do plejstocenu. (…) Oprócz artefaktów kamiennych i licznych szczątków zwierzęcych udało się odkryć kilkanaście paciorków kościanych – relacjonował Grzegorz Michalec.

Paleniska, ceramika, paciorki ze strusich jaj

Co więcej, w tym roku udało się spenetrować dotychczas niezbadany obszar jeziora położonego najdalej na południowy zachód, tzw. piątego jeziora. Na kilku nowo odkrytych stanowiskach przeprowadzone zostały prace wykopaliskowe.

- W obrębie tych stanowisk odkryto pozostałości aktywności ludzkiej związanej z wczesnoholoceńskimi społecznościami łowców zbieraczy. Prócz licznych bardzo dobrze zachowanych palenisk oraz otaczających je obiektów, małych jam zawierających zabytki kamienne i ceramikę, odkryto również kilka skupień zabytków kamiennych. Te ostatnie świadczą o pozostałości warsztatów produkcji kamiennych narzędzi w ówczesnych obozowiskach – opowiadał Grzegorz Michalec.

Istotnym wydarzeniem, dodawał, było zarejestrowanie licznych wyrobów wykonanych z jaj strusia: kompletnych zawieszek i paciorków.

***

Czytaj także:

***

Projekt "Wokół Tsakhiurtyn Hondi. Badania epoki kamienia pogranicza Ałtaju i Pustyni Gobi w Mongolii" finansowany jest z programu OPUS17 Narodowego Centrum Nauki.

PAP/jp

Czytaj także

Kamienne narzędzia neandertalskie sprzed 130 tys. lat odkryto w Raciborzu

Ostatnia aktualizacja: 23.09.2023 05:50
Wyroby kamienne sprzed co najmniej 130 tys. lat odkryli archeolodzy na terenie Raciborza. To najstarsze ślady pobytu człowieka na przedpolu Bramy Morawskiej i dowód, że neandertalczycy kilkukrotnie odwiedzili ten region, pozostawiając wyroby kamienne na dnie ówczesnej doliny rzecznej.
rozwiń zwiń
Czytaj także

Portugalia. Menhir znaleziony koło Coimbry ma co najmniej 4 tys. lat

Ostatnia aktualizacja: 26.09.2023 12:00
W środkowej Portugalii znaleziono menhir, który przed co najmniej 4 tysiącami lat służył do celów związanych z kultem. Kamienny posąg znajduje się w pobliżu miasta Coimbra. 
rozwiń zwiń
Czytaj także

Hiszpania: odkryto pozostałości najstarszego forum rzymskiego na Półwyspie Iberyjskim

Ostatnia aktualizacja: 29.09.2023 05:45
W Aragonii hiszpańscy archeolodzy odkryli ślady forum z czasów republiki rzymskiej. Jest to najstarszy tego typu zabytek na Półwyspie Iberyjskim.
rozwiń zwiń
Czytaj także

Pompeje. Hasła wyborcze odkryte wewnątrz domu

Ostatnia aktualizacja: 03.10.2023 05:45
W czasie prac archeologicznych na terenie starożytnego miasta Pompeje we Włoszech badacze odkryli wyryte slogany wyborcze. Naukowcy zwracają uwagę na wyjątkową lokalizację napisów, która może świadczyć o praktykowaniu kupowania głosów wyborczych.
rozwiń zwiń