Redakcja Polska

Polska i Czechy z najniższym bezrobociem w Unii Europejskiej

01.06.2023 13:09
W kwietniu tego roku stopa bezrobocia, po dostosowaniu sezonowym, wyniosła w Polsce 2,7 proc., tyle samo co miesiąc wcześniej; to najniższy wskaźnik w UE - podał w czwartek Eurostat. Dodano, że 2,7 proc. poziom bezrobocia odnotowano też w Czechach.
Minister Maląg: w 2024 r. płaca minimalna wyniesie powyżej 4,2 tys. zł
Minister Maląg: w 2024 r. płaca minimalna wyniesie powyżej 4,2 tys. złShutterstock/Firma V

Stopa bezrobocia BAEL wyniosła w kwietniu 6 proc. w Unii Europejskiej oraz 6,5 proc. w strefie euro - podał Eurostat. Polska jest krajem z najniższym wskaźnikiem w całej UE - 2,7 proc. Taki sam wynik odnotowano w Czechach.

Eurostat szacuje, że nieco ponad 13 mln osób w UE, z czego 11 mln w strefie euro, było bezrobotnych w kwietniu. W porównaniu z marcem stałe zatrudnienie znalazło odpowiednio 18 tys. i 33 tys. osób. Różnice w stosunku do kwietnia ubiegłego roku są znaczące - pozostających bez pracy w obu przypadkach było mniej o ponad 200 tys.

Liczba bezrobotnych w Polsce w kwietniu wyniosła 470 tys., wobec 466 tys. w marcu poinformował Eurostat.

Jak dodał, stopa bezrobocia, po dostosowaniu sezonowym, w kwietniu, według metodologii Eurostatu, wyniosła w Polsce 2,7 proc., tak jak w marcu br.

W ubiegłym miesiącu odczyt dla Polski pokazał taką samą wartość, z kolei u naszych południowych sąsiadów bezrobocie od lutego rośnie - w kwietniu o 0,1 pkt. proc. Zgodnie z danymi Eurostatu liczba pracujących w Polsce przekroczyła w pierwszym kwartale rekordowe 17 mln. Z kolei bezrobocie wśród młodych wyniosło 10,3 proc. w kwietniu wobec 10,5 proc. w marcu.

Według metodologii krajowej, z której korzysta GUS, w Polsce stopa bezrobocia w kwietniu wyniosła 5,2  procent. Z kolei według wstępnych danych resortu rodziny i polityki społecznej stopa bezrobocia wyniosła wówczas 5,3 proc. wobec 5,4 proc. w marcu.

- Porównując poziom bezrobocia w końcu kwietnia bieżącego roku do stanu z końca lutego 2020 r., tzn. tuż przed epidemią COVID-19, stopa bezrobocia rejestrowanego była o 0,2 pkt. proc. niższa. To pokazuje, że wprowadzone przez nas instrumenty wsparcia, przede wszystkim dla przedsiębiorców, były skuteczne i udało się uniknąć kryzysu na rynku pracy - komentowała minister Marlena Maląg.


biznes.interia.pl/IAR/dad

Uderzenie sankcjami w rodziny rosyjskich oligarchów. UE zaostrza reguły

01.06.2023 11:33
W Unii Europejskiej łatwiej będzie o nakładanie sankcji na członków rodzin tych Rosjan, którzy wspierają napaść na Ukrainę. Jak donosi Beata Płomecka, korespondentka Polskiego Radia w Brukseli, ambasadorowie krajów członkowskich zmienili kryteria wpisywania na czarną listę.

Spotkanie ministrów spraw zagranicznych w Oslo. Zbigniew Rau zdradził najważniejsze tematy

01.06.2023 11:53
- Przybliżenie Ukrainy do struktur NATO, wzmocnienie wschodniej flanki i pomoc Szwecji w akcesji do NATO - to z polskiej perspektywy najważniejsze kwestie, o których będziemy dyskutować podczas spotkania szefów MSZ państw NATO - powiedział w czwartek w Oslo szef polskiej dyplomacji Zbigniew Rau.