Redakcja Polska

Narodowe Centrum Kultury podsumowuje rok 2023

01.01.2024 15:03
Festiwale Eufonie i Wschód Kultury, wystawy w Kordegardzie, konkurs „Książka historyczna roku” czy kampania „Czytanie ma tylko dobre strony” – to tylko niektóre wydarzenia, zorganizowane przez NCK w minionym roku.
Audio
  • Rozmowa z dyr. Narodowego Centrum Kultury prof. Rafałem Wiśniewskim [posłuchaj]
Prof. Rafał Wiśniewski, dyr. NCK, w studiu PRdZ
Prof. Rafał Wiśniewski, dyr. NCK, w studiu PRdZFoto: Ewa Plisiecka/PRdZ

Istotny dla działalności Narodowego Centrum Kultury w 2023 r. był też pro­gram sty­pen­dial­ny mi­ni­stra kul­tu­ry i dziedzictwa narodowego Gaude Po­lo­nia. Prze­zna­czo­ny jest dla mło­dych twór­ców kul­tu­ry oraz tłu­ma­czy li­te­ra­tu­ry pol­skiej z Białorusi i Ukrainy oraz innych kra­jów Eu­ro­py Środ­ko­wow­schod­niej i państw postsowieckich. O pół­rocz­ne sty­pen­dium w Pol­sce mogą ubie­gać się twór­cy re­pre­zen­tu­ją­cy na­stę­pu­ją­ce dzie­dzi­ny: film, fo­to­gra­fia, kon­ser­wa­cja za­byt­ków, li­te­ra­tu­ra/prze­kład, mu­zy­ka, sztu­ki wi­zu­al­ne, teatr, kry­ty­ka sztu­ki, te­atru i filmu.

Jak podkreśla dyrektor NCK prof. Rafał Wiśniewski, w nowym 2024 roku wszyscy będziemy trzymać kciuki za sukces filmu Chłopi, który ma szansę zdobyć Oskara. Sony Pictures Classics, dystrybutor filmu w Stanach Zjednoczonych, zgłosił Chłopów do wszystkich kategorii nagród Akademii Filmowej. Najważniejsze z nich to: Najlepszy Film, Najlepszy Film Międzynarodowy, Najlepszy Film Animowany, Najlepszy Scenariusz Adaptowany, Najlepsza Muzyka Filmowa (Łukasz L.U.C Rostkowski) i Najlepsza Piosenka Oryginalna (Koniec Lata). Narodowe Centrum Kultury jest koproducentem filmu.

O podsumowanie roku 2023 i o plany na nowy rok 2024, prof. Rafała Wiśniewskiego, dyrektora Narodowego Centrum Kultury, poprosiła Ewa Plisiecka.

 

 

Festiwal Wschód Kultury odbędzie się latem tradycyjnie w Rzeszowie, Lublinie i Białymstoku

19.05.2023 17:00
Festiwal będzie kulturalną demonstracją solidarności z Ukrainą i wojennymi uchodźcami, wystąpią w nim znakomici artyści m.in. z Łotwy, Estonii, Ukrainy, Białorusi, ale też Wielkiej Brytanii, Włoch, Belgii, Niemiec, Norwegii czy Kanady.

W warszawskiej Galerii Kordegarda otwarto wystawę "Jerzy Nowosielski. Przeciwpragnienia"

26.05.2023 11:18
Do 25 czerwca można tam zobaczyć obrazy wybitnego malarza, rysownika, scenografa, filozofa a przede wszystkim jednego z najwybitniejszych współczesnych ikonopisarzy.

Wystawa "Penderecki. Ideografie" w gmachu Filharmonii Narodowej. Towarzyszy 5. edycji festiwalu Eufonie

18.11.2023 08:45
Na ekspozycji można obejrzeć nieznane szerszej publiczności prace graficzne Krzysztofa Pendereckiego. Wystawa jest poświęcona znakom obecnym w zapisie "Kosmogonii" mistrza, napisanej na 25-lecie ONZ.