Section1
Żołnierze i cywile
Wszystkie Konkurs Młodych Talentów w Londynie. Widoczni od lewej: Fryderyk Jarossy, Halina Serafinowicz (II nagroda), Ryszard Dziewulak (I nagroda). Foto: fot. Narodowe Archiwum Cyfrowe