Section1
Żołnierze i cywile
Wszystkie Uroczystość z udziałem pracowników Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa. Widoczni od lewej: Bogusław Jerke, Lucjan Perzanowski, Krystyna Miłotworska, Jan Jasiewicz, Karel Kryl, Wacław Krajewski, Barbara Stuart, Janusz Marchwiński, Andrzej Chomiński. Foto: fot. Narodowe Archiwum Cyfrowe