Historia

Fernand Braudel. Nikt wcześniej tak nie pisał o historii

Ostatnia aktualizacja: 27.11.2023 05:40
Braudel był współtwórcą szkoły Annales i jednym z najważniejszych historyków XX wieku. To on zaproponował kategorię długiego trwania, w której analizował ciągłość i zmianę struktur społecznych na przestrzeni kilku stuleci.
Fernand Braudel
Fernand BraudelFoto: Forum

Fernand Braudel zmarł 38 lat temu, 27 listopada 1985 roku.

Morze Śródziemne i historia

Już w szkole wyróżniał się wynikami w nauce. Początkowo planował zostać matematykiem i pójść w ślady ojca, potem myślał o profesji lekarskiej. Ostatecznie zdecydował się na podjęcie studiów historycznych, które ukończył w 1922 roku na paryskiej Sorbonie.

Przez następnych osiem lat, z przerwą na służbę wojskową w okupowanej przez Francję Nadrenii, pracował jako nauczyciel w liceum w Algierze. Po latach wspominał ten czas jako jeden z najciekawszych w swoim życiu. Później przeniósł się do Paryża, a w latach 1935-1937 był wykładowcą historii na uniwersytecie w São Paulo. Opuścił Brazylię, aby podjąć pracę w École pratique des hautes études, francuskiej szkole wyższej, która była nastawiona głównie na prowadzenie badań naukowych i kształcenie naukowców.

Henryk Samsonowicz 1200 Forum.png
Henryk Samsonowicz. Mistrz polskiej mediewistyki

Przez cały ten okres pracował nad rozpoczętym w 1923 roku doktoratem, który obronił dopiero w 1947 roku. Jego temat ewoluował od badań nad polityką śródziemnomorską Filipa II do ostatecznej wersji, którą zostało całościowe ujęcie dziejów basenu śródziemnomorskiego w okresie panowania tego władcy. Braudel napisał tę rozprawę w trakcie pobytu w niemieckim obozie jenieckim, do którego trafił po klęsce Francji wiosną 1940 roku. Jego doktorat ukazał się drukiem w 1949 roku jako książka "Morze Śródziemne i świat śródziemnomorski w epoce Filipa II".

Publikacja ta przyniosła prawdziwy przewrót w światowej historiografii. Składała się z opisu środowiska, które wyznaczało ramy działania ludzi, toczącego się w nim życia gospodarczego i społecznego oraz - na końcu - ujmowanych w tradycyjnej historiografii wydarzeń politycznych. Braudel w dziele tym po raz pierwszy przedstawił swój sposób pisania o historii. Zepchnął na dalszy plan zdarzenia i skupił się na badaniu struktur ujmowanych w skali długiego trwania.

Długie trwanie

Tradycyjna historia zajmowała się zazwyczaj krótkim okresem wydarzenia lub życia jednostki. Z kolei w historii gospodarczej zajmowano się liczącymi dziesięciolecia koniunkturami i seriami danych. Braudel dodał do tego miarę kilku stuleci, w których analizował trwałość i zmianę struktur społecznych.

– Zdarzenie samo w sobie nie jest w stanie wyświetlić mroku, przed którym stanął historyk. Musi zatem uciekać się do innych narzędzi rozumowania i próbować umieścić je w bardzo szerokim kontekście – wyjaśniał prof. Bronisław Geremek w audycji Polskiego Radia z 1971 roku. – Kiedy Braudel usiłuje zrozumieć chorobę, to rozumuje nie w kategoriach jednej epidemii, lecz serii epidemii.

Posłuchaj
14:22 czas teraźniejszy i przeszły___pr iii 33606_tr_0-0_127027111a9664d4[00].mp3 W audycji Alicji Maciejowskiej i Jana Górskiego z cyklu "Czas teraźniejszy i przeszły" o Fernandzie Braudelu i jego książce "Historia i trwanie" mówili prof. Witold Kula oraz prof. Bronisław Geremek - część 1. (PR, 2.12.1971)

 

Szkoła Annales

Rozumienie historii przez Braudela wyrosło pod wpływem szkoły Annales, stworzonej w dwudziestoleciu międzywojennym przez francuskich historyków - Marca Blocha i Luciena Febvre’a. Postulowali oni odejście od tradycyjnie uprawianej historii politycznej, opartej jedynie na rekonstrukcji wydarzeń. Annaliści, skupieni wokół czasopisma "Annales d'histoire économique et sociale", uważali, że historycy powinni pełnymi garściami czerpać z dorobku innych nauk oraz prowadzić badania dotyczące zjawisk masowych. Według nich każdy z aspektów przeszłości był warty zbadania.

– Program Braudela i szkoły Annales jest praktyczną realizacją hasła integracji. Chodzi o wzajemne stosowanie technik badawczych – mówił prof. Bronisław Geremek.


Posłuchaj
15:02 czas teraźniejszy i przeszły___pr iii 33644_tr_0-0_127027091a96c979[00].mp3 W audycji Alicji Maciejowskiej i Jana Górskiego z cyklu "Czas teraźniejszy i przeszły" o Fernandzie Braudelu i jego książce "Historia i trwanie" mówili prof. Witold Kula oraz prof. Bronisław Geremek - część 2. (PR, 16.12.1971)

 

Po II wojnie światowej szkoła Annales weszła do głównego nurtu badań historycznych we Francji, a następnie na całym świecie. W dużym stopniu przyczynił się do tego Fernand Braudel, który był jednym z czołowych przedstawicieli tak zwanego drugiego pokolenia annalistów. Był też znakomitym organizatorem i skupił swoje środowisko wokół szóstej sekcji École pratique des hautes études, która w 1975 roku wyodrębniła się w osobną instytucję badawczą pod nazwą École des hautes études en sciences sociales.

Środowisko skupione wokół Braudela dążyło do ciągłego unowocześniania technik badawczych i szeroko korzystało z metod ilościowych. Nawiązywano także bliskie kontakty z uczonymi z całego świata, po 1956 roku również z Polski. Braudel stał się przyjacielem polskiego historyka Witolda Kuli i otrzymał doktorat honoris causa Uniwersytetu Warszawskiego.

– Kiedy Braudel postuluje zbliżenie do demografii czy socjologii, czyni to w imię nowej historii. Kiedy wykłada dzieje cywilizacji, stara się ukazać je inaczej niż do tej pory spoglądali historycy francuscy, i nie tylko francuscy – stwierdził prof. Bronisław Geremek.

Książę historyków

– Braudel na koniec zostawił kilka wspaniałych książek będących natchnieniem – mówił prof. Antoni Mączak na antenie Polskiego Radia w 2002 roku.


Posłuchaj
14:30 antoni mączak___odcinek 3____1279_02_ii_tr_0-0_11289824182590c6[00].mp3 Prof. Antoni Mączak opowiada o znaczeniu autorytetu i mistrza w nauce w audycji z cyklu "Zapiski ze współczesności". (PR, 20.06.2002)

 

Największym dziełem Braudela była trzytomowa "Kultura materialna, gospodarka i kapitalizm", w której analizował powstawanie nowoczesnego świata na przestrzeni XV-XVIII wieku. Została wydana w 1979 roku.

Fernand Braudel zmarł 27 listopada 1985 roku, kilka tygodni po konferencji, którą zorganizowano dla uczczenia jego dorobku naukowego. – Podsumował w niej wszystkie swoje osiągnięcia, przepytywał jak uczniów znakomitych uczonych z całego świata. Pokazywał swoją władczość intelektualną, organizacyjną i to, że jest autorytetem w każdym tego słowa natchnieniu – opowiadał prof. Antoni Mączak.

sa

Zobacz więcej na temat: HISTORIA Francja
Czytaj także

Kartezjusz. "Myślę, więc jestem"

Ostatnia aktualizacja: 31.03.2023 05:35
Francuski filozof swoimi poglądami, które można streścić w słynnej maksymie "myślę, więc jestem", dokonał rewolucji w sposobie myślenia Europejczyków. To od niego można liczyć dzieje nowożytnej filozofii.
rozwiń zwiń
Czytaj także

Janusz Tazbir: w historii nie ma prawdy absolutnej

Ostatnia aktualizacja: 05.08.2023 05:40
– Zadaniem historii jest odpowiedź na pytanie "dlaczego?". Przy czym ludzie myślą, że jest tylko jedna odpowiedź na różne kwestie, a historyk powinien ostatecznie ustalić, jak to było – mówił Janusz Tazbir w Polskim Radiu w 2014 roku.
rozwiń zwiń
Czytaj także

Karol Modzelewski. Historyk, który tworzył historię

Ostatnia aktualizacja: 23.11.2023 05:40
Jako historyk pragnął poświęcić swoje życie badaniom średniowiecznej Europy, ale przez wyrażanie niezgody na rzeczywistość PRL musiał podzielić je także i na trudny żywot dysydenta. – Kiedy uważałem, że muszę, to byłem gotowy działać – mówił w audycji Polskiego Radia z 2014 roku. 
rozwiń zwiń