Historia

Kanonizacja Jadwigi Andegaweńskiej. "Długo czekałaś na ten uroczysty dzień"

Ostatnia aktualizacja: 08.06.2023 05:50
26 lat temu, 8 czerwca 1997 roku, papież Jan Paweł II zaliczył do grona świętych Jadwigę, królową z dynastii Andegawenów i żonę Władysława Jagiełły. Była to pierwsza w historii kanonizacja przeprowadzona na ziemiach Polski. 
Kanonizacja św. Jadwigi na krakowskich Błoniach 8 czerwca 1997 roku
Kanonizacja św. Jadwigi na krakowskich Błoniach 8 czerwca 1997 rokuFoto: Grzegorz Rogiński/PAP

Jan Paweł II doceniał wpływ młodej władczyni na losy Europy Środkowowschodniej, rozwój polskiej nauki i chrystianizację sąsiednich narodów. W 1979 roku w przededniu I pielgrzymki do ojczyzny papież Polak dokonał beatyfikacji Jadwigi.

Uroczystość włączenia Jadwigi do grona świętych odbyła się osiemnaście lat później. 8 czerwca 1997 roku na krakowskich Błoniach zgromadziło się ok. 1,5 miliona wiernych chętnych uczestniczyć w pierwszej kanonizacji przeprowadzonej na terytorium naszego kraju.

"Miarą jej wielkości jest duch służby"

- Umiłowana przez naród cały, ty, która stoisz u początku czasów jagiellońskich, założycielko dynastii, fundatorko Uniwersytetu Jagiellońskiego w prastarym Krakowie, długo czekałaś na dzień twojej kanonizacji - mówił w czasie mszy kanonizacyjnej Jan Paweł II i podkreślił, że od chwili śmierci Jadwigi do włączenia jej do grona świętych minęło niemal sześćset lat. - Mijały lata i stulecia, i wydawało się, że twoja kanonizacja jest już wręcz niemożliwa. 

Ojciec Święty wyraził żal, że wiele zasłużonych dla polskiego Kościoła osób - takich jak prymas Stefan Wyszyński czy kardynał Adam Sapieha – nie dożyło tego uroczystego dnia.

Posłuchaj
42:29 kanonizacja św. Jadwigi na krakowskich Błoniach 1997.mp3 Fragmenty mszy kanonizacyjnej św. Jadwigi i homilia wygłoszona przez Jana Pawła II (PR, 8.06.1997)

 

- Wszyscy wyczuwali, że kanonizacja królowej Jadwigi jest, jak gdyby, dopełnieniem milenium chrztu Polski - mówił i dodał, że za sprawą Jadwigi ochrzczeni w 966 roku Polacy rozpoczęli misję ewangelizacyjną sąsiednich Litwinów.  

To właśnie dzięki ślubowi 12-letniej Jadwigi, królowej Polski z Władysławem Jagiełłą rozpoczął się proces chrystianizacji Litwy. Nim bowiem wielki książę litewski poślubił młodziutką władczynię musiał przyjąć chrzest w obrządku łacińskim, a za nim cały jego kraj. Pobożna Jadwiga wraz z mężem czuwała nad procesem nawracania sąsiedniego narodu.   

- Jadwiga miała świadomość tego, że jej posłannictwem jest zanieść Ewangelię braciom Litwinom. I dokonała tego wraz ze swoim małżonkiem, królem Władysławem Jagiełłą. Nad Bałtykiem powstał nowy kraj chrześcijański, odrodzony w wodzie chrztu świętego, tak jak w X wieku ta woda odrodziła synów i córki polskiego narodu - zaznaczył Jan Paweł II.

Ojciec święty w czasie długiej homilii poświęconej Jadwidze podkreślił jej pobożność, mądrość i zaangażowanie w służbę poddanym. 

- Najgłębszym rysem jej krótkiego życia, a zarazem miarą jej wielkości jest duch służby - mówił papież. - Swoją pozycję społeczną, swoje talenty, całe swoje życie prywatne całkowicie oddała na służbę Chrystusa, a gdy przypadło jej w udziale zadanie królowania, oddała swe życie również na służbę powierzonego jej ludu. 

Posłuchaj całego kazania papieża Polaka wygłoszonego w czasie pierwszej kanonizacji na ziemiach polskich.

40.rocznica wyboru papieża Polaka - zobacz serwis historyczny

Jadwiga - polski król

Jadwiga Andegaweńska była najmłodszą córką Ludwika, władcy Węgier i Polski. Po jego śmierci zgodnie z wolą polskich możnych zasiadła na krakowskim tronie. 10-letnia wówczas władczyni została koronowana w 1384 roku.  

Pod naciskiem Polaków Jadwiga zerwała zaręczyny z Wilhelmem Habsburgiem i poślubiła wielkiego księcia litewskiego Jagiełłę. Małżeństwo to zostało poprzedzone unią w Krewie, która zbliżyła oba kraje, i chrztem Litwina. Jagiełło zobowiązał się również do chrystianizacji swojego rozległego kraju. 

Władczyni uchodziła za osobę łagodną, pobożną i wykształconą. Przyczyniła się do reaktywowania Uniwersytetu Krakowskiego i powstania w jego murach wydziału teologicznego. Doprowadziła także do wydania niezwykle cennego Psałterza Floriańskiego - zbioru pieśni religijnych w językach łacińskim, niemieckim i polskim. Sama posługiwała się kilkoma językami.  

- Nie ulega wątpliwości, że Jadwiga należała do tych osób panujących, które reprezentowały wysoki poziom intelektualny. Zdumiewa jak działalność tak młodej dziewczyny wpływała na rozwój intelektualny elity polskiej - mówił podczas radiowej relacji z mszy kanonizacyjnej Jadwigi historyk prof. Henryk Samsonowicz.

Posłuchaj
05:32 kanonizacja św. Jadwigi - H. Samsonowicz.mp3 W czasie uroczystości kanonizacyjnych św. Jadwigi sylwetkę królowej przybliża historyk prof. Henryk Samsonowicz (PR, 08.06.1997)

 

Jadwiga fundowała wiele kościołów, burs dla studentów, opiekowała się zakonami i szpitalami dla biedoty.  

W lipcu 1399 roku w wyniku komplikacji poporodowych zaledwie 25-letnia Jadwiga zmarła. Choć odchodziła w opinii świętości, na swoją kanonizację musiała czekać 598 lat.  

VI pielgrzymka Jana Pawła II do Polski

Ta niezwykle ważna dla polskiego Kościoła uroczystość miała miejsce w trakcie VI pielgrzymki Jana Pawła II do ojczyzny. Podróż apostolska, której przyświecało hasło: "Chrystus wczoraj, dziś i na wieki", odbyła się w dniach 31 maja – 10 czerwca 1997 roku.

Posłuchaj podcastu z nauczaniem Jana Pawła II:

Poza kanonizacją świętej Jadwigi najważniejszym wydarzeniem związanym z pielgrzymką był udział papieża w 46. Międzynarodowym Kongresie Eucharystycznym we Wrocławiu. Mimo wyraźnie pogarszającego się stanu zdrowia, Ojciec Święty w czasie 11 dni odwiedził m.in. Wrocław, Gniezno, Kraków, Legnicę, Gorzów Wielkopolski, Zakopane czy Krosno. 

Jan Paweł II w przemowach skierowanych do rodaków zwracał uwagę na znaczenie wolności i przestrzegał, że człowiek bez ładu moralnego staje się niewolnikiem instynktów. Papież zapewnił też, że nigdy nie przestał czuć się Polakiem, a troski polskiego społeczeństwa nie są mu obce.

th

Czytaj także

Kinga - święta, księżna, dziewica

Ostatnia aktualizacja: 05.03.2022 05:40
Dwie córki węgierskiego króla zostały polskimi księżnymi. Jedna zamieszkała w Wielkopolsce, druga w Małopolsce. Tą drugą była Kinga, którą papież Jan Paweł II kanonizował w 1999 roku.
rozwiń zwiń
Czytaj także

Jadwiga Andegaweńska. "Wzór dla ówczesnych kobiet"

Ostatnia aktualizacja: 17.07.2023 05:40
- Jadwiga odchodziła w opinii świętości. Nie pozostawiła po sobie spektakularnych cudów, niemniej stanowiła wzór do naśladowania dla ówczesnych kobiet chrześcijańskiego świata – podsumował prof. Jerzy Besala. 624 lata temu w wieku 25 lat, zmarła Jadwiga Andegaweńska, królowa Polski. 
rozwiń zwiń
Czytaj także

"Nie przestaję czuć się synem tej ziemi". Jan Paweł II przybywa do Polski z VI pielgrzymką

Ostatnia aktualizacja: 31.05.2023 05:58
– Choć przyszło mi żyć w oddali, to jednak nie przestaję czuć się synem tej ziemi i nic co jej dotyczy nie jest mi obce. Raduję się razem z wami z odnoszonych sukcesów i uczestniczę w waszych troskach – mówił papież Jan Paweł II po rozpoczęciu VI podróży apostolskiej do Polski.
rozwiń zwiń
Czytaj także

"Papież przełomów". Jan Paweł II i jego pontyfikat

Ostatnia aktualizacja: 02.04.2023 05:05
Karol Wojtyła był pierwszym od ponad 450 lat papieżem spoza Włoch i pierwszym Polakiem, który pełnił tę funkcję. Czas kierowania przez Jana Pawła II Kościołem katolickim - prawie 27 lat - obfitował w wiele wydarzeń, inicjatyw i gestów, które można by określić mianem wyjątkowych. Jego pontyfikat zmienił oblicze Kościoła.
rozwiń zwiń