Redakcja Polska

20 lat temu rozpoczęła się ostatnia, ósma pielgrzymka Jana Pawła II do Polski

16.08.2022 15:00
20 lat temu, 16 sierpnia 2002 roku, rozpoczęła się ostatnia, ósma pielgrzymka papieża Jana Pawła II do Polski. Trwała do 19 sierpnia. Odbywała się pod hasłem "Bóg bogaty w miłosierdzie". Podczas tej wizyty Ojciec Święty poświęcił nowo wybudowane Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach, w którym spoczywają prochy orędowniczki Miłosierdzia Bożego - św. Faustyny Kowalskiej. Jan Paweł II odwiedził również Kalwarię Zebrzydowską, a na krakowskich Błoniach beatyfikował cztery osoby.
Audio
  • 20 lat temu, 16 sierpnia 2002 roku, rozpoczęła się ostatnia, ósma pielgrzymka papieża Jana Pawła II do Polski. Odbywała się pod hasłem "Bóg bogaty w miłosierdzie". Materiał Haliny Ostas [posłuchaj]
zdj. ilustracyjne
zdj. ilustracyjneshutterstock/Alessia Pierdomenico

Ze względu na tematykę kultu Bożego Miłosierdzia, ósma pielgrzymka papieża do ojczyzny miała charakter uniwersalny i budziła ogromne zainteresowanie ludzi na całym świecie. Ojciec Święty podkreślał nadrzędność Bożego Miłosierdzia w życiu człowieka.

17 sierpnia, konsekrując bazylikę w Krakowie-Łagiewnikach, Jan Paweł II wyraził nadzieję, że ta świątynia stanie się światowym centrum kultu Chrystusa miłosiernego. "Chcę dokonać uroczystego aktu zawierzenia świata Bożemu Miłosierdziu" - powiedział papież. "Czynię to z gorącym pragnieniem, aby orędzie o miłosiernej miłości Boga, które tu zostało ogłoszone przez pośrednictwo św. Faustyny, dotarło do wszystkich mieszkańców ziemi i napełniało serca nadzieją. Niech to przesłanie rozchodzi się z tego miejsca na całą naszą umiłowaną ojczyznę i na cały świat" - apelował Jan Paweł II.

Po mszy w sanktuarium Ojciec Święty podzielił się z wiernymi osobistą refleksją. Wspominał okres okupacji, gdy codziennie przechodził koło klasztoru w Łagiewnikach, pracując w kamieniołomach fabryki chemicznej Solvay. "Czy można było sobie wtedy wyobrazić, że ten człowiek w drewniakach kiedyś będzie tu konsekrował bazylikę!" - mówił Jan Paweł II.

Podczas podróży po Krakowie papież zatrzymał się przy ulicy Tynieckiej 10, gdzie młody Karol Wojtyła, student Uniwersytetu Jagiellońskiego, mieszkał z ojcem. To właśnie w tym miejscu zastała go wojna, tu tworzył konspiracyjny teatr.

Ojciec Święty przebywał też między innymi na terenie budowy biblioteki Papieskiej Akademii Teologicznej (obecnie Biblioteka Główna Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II) i kampusu Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Trzeci dzień pielgrzymki - 18 sierpnia - papież rozpoczął od mszy świętej beatyfikacyjnej na krakowskich Błoniach, podczas której ogłosił błogosławionymi: arcybiskupa Zygmunta Szczęsnego Felińskiego, księdza Jana Balickiego, ojca Jana Beyzyma oraz siostrę Sancję Szymkowiak. W homilii wygłoszonej do prawie 2 i pół miliona wiernych Jan Paweł II wezwał do "kreowania wyobraźni miłosierdzia". Apelował, by nie zabrakło jej mieszkańcom Krakowa i całej ojczyzny.

Na zakończenie uroczystości, gdy chóry zaintonowały słynną "Barkę", papież powiedział ze wzruszeniem: "Właśnie ta oazowa pieśń wyprowadziła mnie z ojczyzny przed 23 laty. Miałem ją w uszach, kiedy słyszałem wyrok konklawe".

Z krakowskich Błoni Jan Paweł II udał się na Wawel, potem odwiedził grób rodziców i brata na Cmentarzu Rakowickim. W drodze do rezydencji arcybiskupów papież zatrzymał się przed kościołem św. Floriana, gdzie kiedyś był wikarym. Wszystkich tam zgromadzonych prosił o "modlitwę za życia i po śmierci".

W ostatnim dniu pielgrzymki - 19 sierpnia - Ojciec Święty przebywał w Kalwarii Zebrzydowskiej z okazji 400-lecia konsekracji Sanktuarium Męki Pańskiej i Matki Bożej Bolesnej w tamtejszej bazylice. Po drodze zatrzymywał się przy kościele Najświętszego Salwatora w Krakowie, a potem w Skawinie i Radziszowie, by pobłogosławić wizerunki Matki Bożej. W Kalwarii Zebrzydowskiej w ołtarzu przygotowanym na czas odprawiania mszy świętej umieszczono obraz Matki Bożej Kalwaryjskiej, która - jak mówił Ojciec Święty - "wychowała jego serce". Podczas mszy papież Polak jeszcze raz zawierzył Matce Bożej cały naród, Kościół i swą papieską posługę.

Podobnie jak w poprzednich pielgrzymkach Jana Pawła II do ojczyzny, także i tym razem nie zabrakło słynnych rozmów papieża z młodzieżą na Franciszkańskiej 3 w Krakowie. Ojciec Święty mimo wyraźnego zmęczenia i cierpienia związanego z chorobą, żartował z młodymi, dając im także krótką naukę. I tak, między innymi 17 sierpnia zgromadzona młodzież pytała: "Zdradź nam sekret niepojęty, jak być młodym Ojcze Święty!", a 82-letni Jan Paweł II odpowiedział: "Pomimo starości, pomimo śmierci - młodość w Bogu."

Przed zakończeniem pielgrzymki papież ponownie odwiedził klasztor kamedułów na krakowskich Bielanach i klasztor benedyktynów w Tyńcu.

Znamienne było pożegnanie papieża Polaka z ojczyzną na lotnisku w podkrakowskich Balicach. Jan Paweł II powiedział wtedy: "A na koniec, cóż powiedzieć? Żal odjeżdżać..."

Podczas pielgrzymki we wszystkich uroczystościach z udziałem Ojca Świętego uczestniczyło około 3 i pół miliona osób.


IAR/ho


Japonia: duszpasterstwo polonijne uczciło 81. rocznicę śmierci świętego Maksymiliana Marii Kolbe

15.08.2022 09:08
Japońskie duszpasterstwo polonijne uczciło 81. rocznicę śmierci świętego Maksymiliana Marii Kolbe, który duchowo połączył Polskę i Japonię. Polacy modlili się o pomyślność dla kraju i zakończenie wojny na Ukrainie.

Odbudowa Pałacu Saskiego. Ruszają pierwsze prace

16.08.2022 16:00
W tym tygodniu rozpocznie się stawianie ogrodzenia na terenie dawnego Pałacu Saskiego. Roboty mają związek z odbudową budynku. Najpierw będą odkryte piwnice dawnego Pałacu Saskiego, później rozpoczną się prace archeologiczne.

Estonia pozbywa się sowieckich pomników

16.08.2022 13:47
W estońskim mieście Narwa został zdemontowany pomnik radzieckiego czołgu T-34. Monument będzie można oglądać w Estońskim Muzeum Wojny.