Polskie Radio
Section05
Jerzy Bartmiński

"Folklor to wiedza". Żegnamy prof. Jerzego Bartmińskiego

Wybitny językoznawca, etnolingwista, slawista, badacz semantyki, aksjologii, stylistyki i tekstologii, profesor UMCS i Instytutu Slawistyki PAN, członek Polskiej Akademii Umiejętności, twórca Lubelskiej Szkoły Etnolingwistycznej. Profesor Bartmiński był ikoną ruchu folkowego i działań promujących folklor tradycyjny wśród młodego pokolenia, zasłużył się wyniesieniem kultury ludowej na grunt naukowego dyskursu.
Zobacz więcej na temat:  folk folklor kultura ludowa muzyka ludowa muzyka tradycyjna Magdalena Tejchma