Polskie Radio
Section05
unia w Krewie

"Foreign Policy" o zaletach powołania sojuszu Polski i Ukrainy - struktury na wzór unii polsko-litewskiej

Z koncepcją powołania w obecnych czasach silnego sojuszu polsko-ukraińskiego - struktury na wzór unii polsko-litewskiej - wystąpił w niedzielę amerykański magazyn "Foreign Policy". "Unia polsko-ukraińska stałaby się drugim co do wielkości krajem w UE i prawdopodobnie jej największą potęgą militarną, stanowiąc więcej niż wystarczającą przeciwwagę dla tandemu francusko-niemieckiego - czego tak bardzo brakuje UE po Brexicie" – spekuluje magazyn.  
Zobacz więcej na temat:  Ukraina unia w Krewie wojna na Ukrainie

Manifestacja Jedności Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Solidarność Polaków i Litwinów pod zaborami

Rocznica podpisania polsko-litewskiej unii w Krewie stała okazją do zamanifestowania jedności narodów niegdyś tworzących Rzeczpospolitą. 161 lat temu na brzegach Niemna w Kownie spotkały się pochody patriotów z Królestwa Polskiego i litewskich ziem włączonych do Imperium Rosyjskiego.
Zobacz więcej na temat:  HISTORIA Powstanie Styczniowe unia w Krewie 160. rocznica powstania styczniowego

Polska i Litwa tworzą Rzeczpospolitą Obojga Narodów

Zawarcie Unii Lubelskiej między Polską a Litwą w 1569 roku zapoczątkowało wielowiekową historię powstałego wówczas nowego organizmu politycznego na mapie Europy Rzeczpospolitej Obojga Narodów. W swojej historii państwo miało rekordową w skali kontynentu powierzchnię blisko miliona kilometrów kwadratowych.
Zobacz więcej na temat:  POLSKA Litwa Rzeczpospolita unia w Krewie prof. Andrzej Nowak HISTORIA historia Polski Wielkie Księstwo Litewskie Moskwa