Historia

Deportacja polskich obywateli do Kazachstanu

Ostatnia aktualizacja: 12.04.2024 05:55
W dniach 12-13 kwietnia 1940 roku miała miejsce druga deportacja Polaków z terenów zajętych przez ZSRR. W ramach polityki represji i zasadzie zbiorowej odpowiedzialności w głąb ZSRR trafiły wielotysięczne rzesze obywateli polskich. Prawda o ich losie, skrywana przez dziesięciolecia, jest dziś odkrywana.
Policjanci i cywilni wrogowie ludu aresztowani we wrześniu 1939 roku i konwojowani przez oddziały NKWD do punktów załadunkowych za granicą polsko-sowiecką,
Policjanci i cywilni "wrogowie ludu" aresztowani we wrześniu 1939 roku i konwojowani przez oddziały NKWD do punktów załadunkowych za granicą polsko-sowiecką, Foto: Wikimedia Commons.

Deportacja Polaków do Kazachstanu

W nocy z 12 na 13 kwietnia rozpoczęła się druga deportacja Polaków z terenów zajętych przez ZSRR. W ramach polityki represji i zasadzie zbiorowej odpowiedzialności w głąb ZSRR trafiły wielotysięczne rzesze obywateli polskich. Prawda o ich losie, skrywana przez dziesięciolecia, jest dziś odkrywana.

Rezultatem paktu Ribenntrop-Mołotow z 1939 roku był podział terytorium Polski między ZSRR i III Rzeszę. W latach 1939-1941 na terenach zajętych przez Sowietów zachodziły intensywne przemiany polityczne, gospodarcze i społeczne. W tym procesie wielką rolę odgrywał terror, za pomocą którego zniszczono jakiekolwiek przejawy lub tylko potencjalne możliwości oporu. Celem było zastraszenie społeczeństwa, rozbicie jego struktur i stworzenie pola dla sowietyzacji.

Jednym z głównych składników tego terroru były deportacje. W latach 1940-1941 władze sowieckie dokonały czterech wielkich operacji deportacyjnych z ziem polskich: w lutym, kwietniu i czerwcu 1940 oraz w maju-czerwcu 1941.

Kwietniowa deportacja

Stosowana w ZSRR zasada zbiorowej odpowiedzialności oraz dążenie do pozbycia się z nowo zdobytych terenów ludzi mających osobiste i rodzinne powody do wrogości wobec władz sowieckich zadecydowały o deportacji rodzin osób wcześniej represjonowanych.

- W kwietniu dopełniono dzieła pierwszej deportacji z lutego 1940 roku. To były rodziny elit polskich uwięzionych w obozach jenieckich, między innymi w Ostaszkowie, Kozielsku i Starobielsku – mówił na antenie PR prezes ośrodka KARTA – była to także deportacja struktur, na których środowiska polskie mogły mieć oparcie oraz mogły być zapleczem akcji antysowieckiej.

2 marca 1940 stosowne decyzje zostały podjęte przez Biuro Polityczne KC WKP(b) i Radę Komisarzy Ludowych ZSRR. Akcję deportacyjną rozpoczęto w nocy z 12 na 13 kwietnia. Deportowanych rozsiedlono w Kazachstanie. 36 tys. wysiedlonych skierowano do pracy w kołchozach, 18 tys. w sowchozach, a 8 tys. umieszczono osiedlach robotniczych i przy budowie linii kolejowych.

Pozornie druga akcja deportacyjna była łagodniejsza od pierwszej. Złożyły się na to zarówno warunki klimatyczne (lutowa deportacja odbywała się przy siarczystym mrozie), jak i status wysiedlonych. O ile pierwsza wywózka klasyfikowała się wyłącznie do osad specjalnych o ciężkim rygorze, o tyle nowi zesłańcy, określani przez NKWD jako ”administratiwno-wysłannyje” podlegali przymusowemu przesiedleniu na nowe, wyznaczone miejsca stałego pobytu.

Kobiety, dzieci, starsze osoby…

Jednak w kazachstańskie stepy rzucone zostały przeważnie kobiety, dzieci oraz osoby w podeszłym wieku. Ludzie nie przygotowani do ciężkiej pracy w gospodarstwach rolnych, życia w prymitywnych warunkach i surowym klimacie.

Wśród osób dotkniętych kwietniową deportacją liczebnie dominowali Polacy, ale w tym czasie wysiedlono też Żydów, Ukraińców i Białorusinów. Szczegółowe dane na temat składu narodowościowego tej grupy nie są dotąd znane.

mjm/im

Czytaj także

Katyń - zbrodnia precyzyjnie zaplanowana. Wspomnienia świadków

Ostatnia aktualizacja: 03.04.2021 05:58
- Do Kozielska zostałem przywieziony na początku listopada 1939 roku. W marcu buchnęła pogłoska, że wkrótce rozpocznie się likwidacja obozu – mówił prof. Stanisław Swianiewicz, jedyny ocalały więzień z transportu polskich oficerów do Katynia. 
rozwiń zwiń
Czytaj także

W amerykańskich archiwach odkryto pierwszą relację z Katynia

Ostatnia aktualizacja: 07.01.2014 07:46
W środę nieznany do tej pory dokument zaprezentują historycy - zapowiada "Nasz Dziennik".
rozwiń zwiń
Czytaj także

Zesłani na wieczne osiedlenie

Ostatnia aktualizacja: 10.02.2018 05:55
- Sowieci dążyli do biologicznego wyniszczenia narodu polskiego na zajętych obszarach, zniszczenia śladów polskości poprzez deportacje ludności. To była ogromna akcja, która w czterech etapach objęła kilkaset tysięcy ludzi – powiedział prof. Paweł Wieczorkiewicz.
rozwiń zwiń
Czytaj także

Losy Polaków deportowanych w głąb ZSRR [POSŁUCHAJ]

Ostatnia aktualizacja: 10.02.2022 18:43
10 lutego 1940 roku Sowieci rozpoczęli wywózkę obywateli II Rzeczypospolitej mieszkających na Kresach Wschodnich. Jak obliczają historycy Instytutu Pamięci Narodowej w latach 1940–1941, w trakcie czterech fal deportacji, wywieziono w głąb Rosji około 800 tysięcy osób. Część z nich zmarła z głodu, wycieńczenia i z powodu chorób, inni, tułając się po świecie, nigdy już nie wrócili do Polski. Reportaż Macieja Jastrzębskiego opowiada o losach Marii Kleczewskiej. 
rozwiń zwiń