Historia

Anna Radziwiłł – arystokratka "Solidarności"

Ostatnia aktualizacja: 20.04.2014 06:00
– Jestem głęboko przekonana, że optymizm jest obowiązkiem moralnym i nawet jeżeli emocje nie nadążają za tym poczuciem zobowiązania to należy się nimi nie przejmować – mówiła po wyborach w czerwcu 1989 roku Anna Radziwiłł. – Po prostu trzeba być optymistą rozumiejąc przez to nadzieję i chęć aktywności.
Audio
  • Anna Radziwiłł mówi o swoich nadziejach i obawach po wyborach w czerwcu 1989 roku, rozmowę przeprowadziła Ewa Skudro (28.06.1989)
  • Anna Radziwiłł przedstawia swoją wizję systemu edukacji jako kandydatka na stanowisko Wiceministra Edukacji Narodowej i Sportu w rządzie Marka Belki, aud. Henryka Szrubarza i Krzysztofa Grzesiowskiego z cyklu "Sygnały dnia" (5.08.2004)
Anna Radziwiłł, historyk, doktor nauk humanistycznych, członek Komitetu Obywatelskiego Solidarność, senator I kadencji, Warszawa 06.1989, PAPIreneusz Sobieszczuk, Jan Bogacz
Anna Radziwiłł, historyk, doktor nauk humanistycznych, członek Komitetu Obywatelskiego Solidarność, senator I kadencji, Warszawa 06.1989, PAP/Ireneusz Sobieszczuk, Jan Bogacz

20 kwietnia 1939 urodziła się Anna Radziwiłł, córka księcia Krzysztofa Mikołaja Radziwiłła i Zofii z Popielów. Polska pedagog, historyk, senator I kadencji, wiceminister edukacji w rządzie Tadeusza Mazowieckiego, działaczka "Solidarności".
Wierna edukacji
Była absolwentką Wydziału Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie również uzyskała stopień naukowy doktora nauk humanistycznych w 1966. Przez ponad 30 lat była nauczycielką w szkołach średnich.
Od początku swojej działalności politycznej związana była z dziedziną edukacji. Do 1992 roku pełniła funkcję sekretarza stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej w kolejnych rządach. W latach 1997–2001 była doradcą ministra edukacji narodowej, a także brała udział opracowaniu reformy szkolnictwa w 1999. Od września 2004 przez rok pełniła funkcję podsekretarza stanu w MENiS a później MEN.
Kiedy jej kandydatura na wiceministra edukacji w rządzie Marka Belki spotkała się ze sprzeciwem, swoim oponentom była wdzięczna za krytykę. Jak sama podkreślała polityka właśnie na tym ma polegać, aby przez dyskusję znaleźć najlepsze rozwiązanie.
Spór o system edukacji z podziałem na podstawówki, gimnazja i szkoły średnie bądź zawodowe i ewentualne przywrócenie dawnego rozwiązania skomentowała: – Jestem o jednym przekonana, że na pewno w strukturze szkolnictwa nic nie należy zmieniać, nawet nie dlatego, że jest to bardzo dobre czy średnio, ale dlatego, że jeszcze jednej zmiany to już nikt nie wytrzyma.
Wyrosła z "Solidarności"
Jako reprezentantka strony solidarnościowo-opozycyjnej brała udział w obradach Okrągłego Stołu. W wyborach czerwcowych w 1989 została wybrana do Senatu z ramienia Komitetu Obywatelskiego.
– Dopiero w tej chwili człowiek odkrywa stopień problemowości tej całej kadencji – mówiła Anna Radziwiłł Ewie Skudro 28 czerwca 1989. – Dzieje się w Polsce coś co wymaga ogromnej wyobraźni. Rzecz bardzo dziwna, to znaczy wrastanie elementów jednego systemu w drugi (…) W jaką stronę ma się to rozwijać? Jest to okropnie trudne.
Anna Radziwiłł dostrzegała wówczas nastroje niepokoju w społeczeństwie. Obok ogromnej radości po odzyskaniu całkowitej wolności w ludziach istniały wątpliwości wobec tego, jak nowy system rozwinie się w społeczeństwie jeszcze niedawno tak zależnym od Rosji. Anna Radziwiłł mówiła także o problemie ustalenia tożsamości "Solidarności" w nowych realiach polityczno-społecznych.
– Myślę, że ruch "Solidarność" stoi przed bardzo trudną sytuacją to znaczy twórczego rozdzielenia się – podkreślała Radziwiłł. – Z jednej strony twórczego podziału, z drugiej utrzymania jakiejś tożsamości ideowej.
Przed działaczami "Solidarności" zasiadającymi w Senacie, widziała trzy zadania: – Po pierwsze, każdy z nas musi być do pewnego stopnia politykiem próbującym myśleć całościowo o Polsce – mówiła Radziwiłł. – Każdy z nas jest uczestnikiem pewnej wspólnoty i opcji ideowej i jako jej uczestnik musi podejmować decyzje. Po trzecie, każdy z nas jest ekspertem od swojej dziedziny i to jest kolejna nasza rola.
Idealistka
– Określenia "polityka", "polityczny" nie powinny być obelgą – mówiła Anna Radziwiłł w "Sygnałach dnia" 5 sierpnia 2004. – W końcu polityka to jest troska o sprawy publiczne i tak ją rozumiem.
Została odznaczona m. in.: Krzyżem Komandorski z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi oraz Medalem Komisji Edukacji Narodowej. Zmarła 22 stycznia 2009 w wieku 70 lat.
mb

Czytaj także

Paradoksy Okrągłego Stołu

Ostatnia aktualizacja: 28.01.2014 20:00
- Rozpatrywanie obrad Okrągłego Stołu w kategoriach narodowej zdrady wynika z niewiedzy i kierowania się emocjami - mówił "W tyglu kultury" Leszek Moczulski, którego Konfederacja Polski Niepodległej odmówiła jednakże udziału w obradach 1989 roku.
rozwiń zwiń
Czytaj także

Niezależne Zrzeszenie Studentów - uczelniana Solidarność

Ostatnia aktualizacja: 22.09.2023 05:47
NZS powstało 22 września 1980 roku, ale ówczesny komunistyczny rząd zwlekał z rejestracją zrzeszenia. Ta nastąpiła dopiero po długich strajkach studentów 17 lutego 1981 roku, a pierwszym szefem organizacji został Jarosław Guzy. 
rozwiń zwiń
Czytaj także

Lech Bądkowski – rzucał pisarstwo dla polityki

Ostatnia aktualizacja: 24.01.2024 05:40
– Walka ma swój własny sens – mówił Lech Bądkowski w 1981 roku. – Całe życie walczymy. Niewielu jest takich, którzy tę walkę w końcu wygrywają. To jest siła, która niesie nas przez życie.
rozwiń zwiń