Historia

Święty Wojciech zabity przez Prusów

Ostatnia aktualizacja: 23.04.2024 05:40
Biskup, męczennik, patron Kościoła katolickiego w Polsce zginął w Prusach zamordowany przez pogan podczas wyprawy misyjnej. Dziś przypada uroczystość liturgiczna Świętego Wojciecha. Obok Matki Bożej Królowej Polski i Świętego Stanisława, Święty Wojciech jest głównym patronem naszego kraju.
Święty Wojciech
Święty WojciechFoto: Wikipedia domena publiczna

Posłuchaj
04:31 święty wojciech a sprawa polska___1_01_iv_tr_6-6_104767468ed3530f[00].mp3 Audycja z cyklu "Kronika Polska" Andrzeja Sowy i Wojciecha Dmochowskiego, o św. Wojciechu mówi dr hab. Grzegorz Myśliwski. (PR, 6.01.2001)

 

Patron duchowej jedności Europy

Żył w czasach niepodzielonego Kościoła, przed rozłamem chrześcijaństwa, dlatego bywa też nazywany "patronem duchowej jedności Europy". Święty Wojciech zasłynął z opieki nad ubogimi, więźniami, a także z wykupu chrześcijańskich niewolników z krajów muzułmańskich. Od 983 roku stał na czele diecezji praskiej, jednak gdy jego przeciwnicy wymordowali mu rodzinę i spalili rodzinną wieś - Libice, na zawsze opuścił Czechy.

Męczennik i przyjaciel cesarza

Za namową cesarza Ottona III i w porozumieniu z Bolesławem I Chrobrym w 996 roku biskup Wojciech przybył do Polski, aby podjąć misję wśród pogańskich Prusów. Byli oni jednak wrogo nastawieni do misjonarza i głoszonej przez niego wiary. Działalność biskupa Wojciecha zakończyła się bardzo szybko - został zamordowany przez pogańskiego kapłana, prawdopodobnie 23 kwietnia 997 roku. Ciało męczennika wykupił Bolesław Chrobry za tyle złota, ile ważyło i uroczyście sprowadził do Gniezna. Dwa lata później, papież Sylwester II na prośbę cesarza niemieckiego Ottona III kanonizował Wojciecha.

Biskup Pragi

Wojciech urodził się w 956 roku w książęcym rodzie Sławnikowiców w czeskich Libicach. Jego nauczycielem i wychowawcą w Magdeburgu, gdzie się kształcił, był miejscowy arcybiskup Adalbert. Gdy w 981 roku Adalbert zmarł, Wojciech wrócił do Pragi i znalazł się w otoczeniu pierwszego biskupa tego miasta, Dietmara.

Śmierć Dietmara, a przedtem zwłaszcza spowiedź-wyznanie, w której mówił o swych grzechach i zaniedbaniach, wywarła na Wojciechu ogromne wrażenie. Stał się jeszcze bardziej pobożny i ascetyczny w swym postępowaniu. Wojciech został następcą Dietmara i wkrótce przyjął sakrę biskupią. Napotkał jednak silną opozycję wewnątrz kraju. Z kilkunastu lat formalnego kierowania diecezją praską, tylko kilka spędził w Czechach. Przebywał głównie w Rzymie.

W tym czasie diecezją zarządzał biskup Falkold z Miśni. Po jego śmierci Wojciech wrócił do Pragi i na nowo rozpoczął organizowanie życia kościelnego. Przeciwnicy biskupa wymordowali mu całą rodzinę i spalili rodzinną miejscowość. Przebywał w tym czasie w Rzymie, do Czech już nie wrócił.

Post mortem

W 1000 roku odbył się się słynny zjazd gnieźnieński, na który - z pielgrzymką do grobu Świętego Wojciecha - przybył między innymi cesarz Otton III. Podczas zjazdu ogłoszono utworzenie Metropolii Gnieźnieńskiej z podległymi biskupstwami: we Wrocławiu, w Krakowie i Kołobrzegu. Cesarz opuścił Gniezno z relikwią ramienia świętego. Jej części zostały umieszczone w Akwizgranie i w Rzymie. Kult świętego szybko rozszerzył się na wiele krajów Europy - uznaje się go za patrona Czech, Prus, czasem także Węgier. W ikonografii jest przedstawiany z orłem, paliuszem, wiosłem i włócznią, którą został zabity.

pd/im

Czytaj także

Brunon z Kwerfurtu - misjonarz i polityk

Ostatnia aktualizacja: 09.03.2024 05:40
Odnosił sukcesy nie tylko na polu nawracania pogan. Spośród duchowieństwa wyróżniał się talentem literackim. Choć pochodził z Niemiec, opowiedział się po stronie Bolesława Chrobrego, kiedy król Henryk II wypowiedział Polsce kolejną wojnę.
rozwiń zwiń
Czytaj także

Zjazd gnieźnieński. Jak Chrobry zrobił z Polski państwo europejskie

Ostatnia aktualizacja: 07.03.2024 05:50
Mieszko I wprowadził nas do Europy, ale to Bolesław Chrobry pokazał, że możemy w niej funkcjonować na zasadach równych zachodnim państwom kontynentu. Punktem kulminacyjnym aspiracji piastowskiego księcia była wizyta cesarza Ottona w jego państwie. Sam cesarz również miał swoje powody, by przyjechać do Gniezna.
rozwiń zwiń
Czytaj także

Koronacja Bolesława Chrobrego. Manifestacja niezależności Polski

Ostatnia aktualizacja: 18.04.2024 05:50
– Z politycznego punktu widzenia uzyskanie korony było symbolem niezależności władcy i jego państwa. Bez wątpienia koronacja spektakularnie wieńczyła panowanie Chrobrego – mówił prof. Grzegorz Myśliwski w audycji Polskiego Radia z 2001 roku.
rozwiń zwiń
Czytaj także

Pokój w Budziszynie. Mistrzostwo dyplomacji Chrobrego

Ostatnia aktualizacja: 30.01.2024 05:40
1006 lat temu, 30 stycznia 1018 roku, Bolesław Chrobry zawarł pokój z Henrykiem II w Budziszynie kończący wieloletnie wojny polsko-niemieckie. Piastowskiemu władcy nie tylko udało się utrzymać zdobyte na Cesarstwie tereny, ale też uczynić z dotychczasowego wroga sojusznika w nowej wyprawie.
rozwiń zwiń
Czytaj także

Zjazd w Kwedlinburgu – Mieszko, Otton i wiele znaczący wielbłąd

Ostatnia aktualizacja: 04.04.2024 05:45
1038 lat temu, 4 kwietnia 986, miał miejsce zjazd w Kwedlinburgu, podczas którego piastowski książę złożył przysięgę na wierność małoletniemu królowi Niemiec. O czym świadczył jego egzotyczny podarek dla sąsiedniego władcy?
rozwiń zwiń
Czytaj także

Jakub Świnka - ojciec chrzestny zjednoczonego Królestwa Polskiego

Ostatnia aktualizacja: 04.03.2024 05:45
710 lat temu, 4 marca 1314 roku zmarł Jakub Świnka, arcybiskup gnieźnieński, obrońca polskiej tożsamości narodowej, zwolennik ponownego zjednoczenia Polski, jeden z najwybitniejszych polskich polityków XIII wieku.
rozwiń zwiń