Historia

Biskup Werner. Śmierć średniowiecznego dyplomaty

Ostatnia aktualizacja: 05.02.2024 05:30
Jeden z najważniejszych hierarchów kościelnych z czasów początku rozbicia dzielnicowego Polski, został zamordowany przez możnowładcę Bolestę. Możliwe, że śmierć ta była elementem większej politycznej gry.
Średniowieczna grafika przedstawiająca biskupa
Średniowieczna grafika przedstawiająca biskupaFoto: Wikipedia/domena publiczna

5 lutego 1170 roku zgładzono biskupa płockiego Wernera.

Wernera zabił Bieniarz, brat możnowładcy Bolesty, który był kasztelanem Wizny, w owym czasie strategicznego grodu na północy Mazowsza, który bronił granicy dzielnicy z ziemiami Prusów. Motywem zbrodni był proces o wieś Karso (lub Szarsko), który możnowładca przegrał z biskupem. Możliwe jednak, że przyczyna zabójstwa była bardziej złożona.

- Bolesta, dostojnik chrześcijański, współpracował z sąsiadującymi pruskimi poganami, którzy od czasu do czasu najeżdżali ziemie Mazowsza - mówił dr hab. Grzegorz Myśliwski w audycji Andrzeja Sowy i Wojciecha Dmochowskiego z cyklu "Kronika niezwykłych Polaków".

Zgodnie z tą interpretacją, wpływy Bolesty byłyby zagrożone przez biskupa Wernera, który popierał antypruską, ekspansywną i chrystianizacyjną politykę Bolesława Kędzierzawego, księcia seniora, sprawującego władzę zwierzchnią nad pozostałymi książętami.

Kara, jaką wymierzył Bolesław Kędzierzawy kasztelanowi, była straszliwa. Jak skończył Bolesta?

Posłuchaj
03:38 bolesta i bieniarz - możni zabójcy biskupa wernera ___223_02_iv_tr_0-0_108021931d50b0af[00].mp3 Audycja poświęcona mordowi dokonanemu na biskupie Wernerze z cyklu "Kronika niezwykłych Polaków". (PR, 17.01.2002)

 

Gniew księcia-seniora był uzasadniony: biskup Werner, prawdopodobnie bliski współpracownik Salomei (wdowy po Bolesławie Krzywoustym), a później poplecznik juniorów w buncie przeciwko seniorowi Władysławowi Wygnańcowi, był ważną postacią na dworze Bolesława Kędzierzawego. To on w 1165 roku przewodniczył poselstwu do cesarza Fryderyka I Barbarossy w Akwizgranie. Misja dyplomatyczna do tak ważnej persony oznaczała duże zaufanie, jakim Werner cieszył się u księcia.

Po śmierci wokół postaci biskupa Wernera narósł kult świętego, nigdy nie został on jednak oficjalnie zaakceptowany przez Kościół ze względu na popieranie przez niego antypapieży.

bm


Czytaj także

Fryderyk Barbarossa. "Chciał być wielkim władcą i wielkim rycerzem"

Ostatnia aktualizacja: 10.06.2023 05:35
- Był ostatnim cesarzem uniwersalnego Cesarstwa Rzymskiego w starym typie - mówił o Barbarossie prof. Wojciech Fałkowski w audycji Andrzeja Sowy z cyklu "Na historycznej wokandzie".
rozwiń zwiń
Czytaj także

Bolesław Kędzierzawy. Rządził w czasach bratobójczych walk

Ostatnia aktualizacja: 03.04.2024 05:35
Kronikarz Wincenty Kadłubek zapisał: "O wiele więc lepiej chcieć zarządzać swoim własnym mieniem niż czyhać na cudze (…). Świętość tego zalecenia niemal zabobonnie czcił Bolesław". Czy miał rację?
rozwiń zwiń
Czytaj także

Mikołaj Trąba. Pierwszy Prymas Polski i doradca króla Władysława Jagiełły

Ostatnia aktualizacja: 02.12.2023 05:40
"Zawrotna kariera Mikołaja była wynikiem nie tylko jego osobistych walorów, ale miała również ścisły związek z polityką. Rozumieli się z królem, ufali sobie i nawzajem się popierali" - pisze historyk prof. Stefan Maria Kuczyński w "Polskim Słowniku Biograficznym". 601 lat temu zmarł Prymas Polski Mikołaj Trąba, jeden z najważniejszych Polaków XV wieku.
rozwiń zwiń