Redakcja Polska

Straż Graniczna podpisała umowy na budowę zabezpieczeń elektronicznych na granicznych rzekach

26.02.2024 16:24
Straż Graniczna podpisała umowy na budowę zabezpieczeń elektronicznych na granicznych rzekach z Białorusią. Jedna dotyczy rzeki Bug, a druga - rzek Świsłocz i Istoczanka. Jak czytamy w komunikacie, teraz wykonawcy mają odpowiednio 12 i 10 miesięcy na realizację zadania, a łączny koszt obu inwestycji wyniesie ponad 364 miliony złotych.
Trwa presja migrantów na polsko-białoruską granicę
Trwa presja migrantów na polsko-białoruską granicęSG/Platforma X

Wykonawcą inwestycji na rzece Bug jest konsorcjum firm Elektrotim S.A. z siedzibą we Wrocławiu i Ostoya-DataSystem Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku. Na wykonanie w ciągu 12 miesięcy zaplanowanych w ramach umowy prac oraz świadczenie usług gwarancyjnych przez okres 109 miesięcy zakontraktowano kwotę przekraczającą 279 miliony złotych.

Długość bariery elektronicznej w całości przebiegającej na tym odcinku w zasięgu Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej wyniesie około 172 kilometrów. W jej skład wejdzie między innymi około 1 800 słupów kamerowych, około 4 500 kamer dzienno-nocnych i termowizyjnych oraz specjalne czujniki zapewniające wykrywanie różnych cech fizycznych obiektów.

Przewidywany jest także montaż około 200 kilometrów kabli zasilających i tyle samo transmisyjnych, a także posadowienie około 10 kontenerów teletechnicznych. Centrum Nadzoru znajdować się będzie w Komendzie Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej w Chełmie, w skład bariery wejdzie także siedem stanowisk końcowych, zlokalizowanych na terenie placówek tego oddziału. Dodatkowo system będzie zintegrowany z już istniejącymi wieżami obserwacyjnymi oraz siecią teleinformatyczną Straży Granicznej.

Tysiąc kamer dzienno-nocnych i termowizyjnych

Z kolei barierę elektroniczną na rzekach Świsłocz i Istoczanka, które znajdują się w zasięgu Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej, zbuduje firma Sprint S.A. z Olsztyna. Na odcinku około 47 kilometrów ustawionych zostanie około 500 słupów kamerowych z tysiącem kamer dzienno-nocnych i termowizyjnych, zainstalowane będą specjalne kontenery i czujniki zapewniające wykrywanie różnych cech fizycznych obiektów.

Pełniący obowiązki rzecznika prasowego Straży Granicznej major Andrzej Juźwiak podkreślił w rozmowie z Polskim Radiem Białystok, że będzie to narzędzie do ochrony granicy państwowej. "Pozwoli to na wykrywanie takich zdarzeń jak przekraczanie granicy. W szczególności chodzi o nieuregulowaną migrację i przemyt towarów. bariera umożliwi całodobowa obserwacje pasa drogi granicznej" - mówił major Andrzej Juźwiak.

W ramach inwestycji rozbudowane zostanie działające już w Komendzie Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej w Białymstoku Centrum Nadzoru. Dodatkowo powstaną trzy stanowiska końcowe w placówkach Straży Granicznej. Wykonawca ma 10 miesięcy na wykonanie zaplanowanych prac, a okres gwarancyjny wynosi 144 miesiące. Koszt wyniesie ponad 85 milionów złotych. "Wykonawcy zobowiązali się do zapewnienia nadzoru przyrodniczego przez osoby posiadające wiedzę specjalistyczną z zakresu ornitologii, herpetologii oraz botaniki, w tym do współpracy z właściwymi terytorialnie Regionalnymi Dyrekcjami Ochrony Środowiska" - zapewnia Straż Graniczna.

Zapory elektroniczne na rzekach

Zapory elektroniczne na rzekach Bug, Świsłocz i Istoczanka mają zapewnić wykrywanie zdarzeń związanych z przestępczością graniczną, w szczególności migracją nieuregulowaną oraz przemytem towarów. Architektura i sposób funkcjonowania wybudowanego zabezpieczenia zapewnią zautomatyzowaną ciągłość i skuteczność monitoringu i ochrony granicy państwowej oraz rozpoznawanie, identyfikację zagrożeń i ich sprawców, gromadzenie materiału dowodowego i podejmowanie działań precyzyjnie ukierunkowanych na zatrzymanie sprawców.

Bariera elektroniczna została tak zaprojektowana, aby zasięg jej działania obejmował całą zaplanowaną do ochrony długość granicy z Białorusią na rzekach granicznych, bez występowania stref martwych, z uwzględnieniem występujących form ukształtowania terenu, wód powierzchniowych stojących i płynących oraz roślinności. Dzięki temu funkcjonariusze Straży Granicznej otrzymają narzędzie do ochrony granicy państwowej wykrywające zdarzenia związane z przekraczaniem granicy i umożliwiające całodobową obserwację pasa drogi granicznej.

Obie inwestycje dofinansowane są ze środków Unii Europejskiej: Instrumentu Wsparcia Finansowego na rzecz Zarządzania Granicami i Polityki Wizowej w ramach Funduszu Zintegrowanego Zarządzania Granicami na lata 2021-2027.


IAR/dad

Unia Metropolii Polskich planuje odbudowę Mariupola

26.02.2024 13:39
Unia Metropolii Polskich zaplanuje odbudowę ukraińskiego Mariupola. Przedstawiciele Wrocławia, Gdańska i Warszawy spotkali się w stolicy, by rozpocząć współpracę z ekspertami nad strategią gospodarczą odbudowy ukraińskiego miasta nad Morzem Azowskim. Ma ona dotyczyć między innymi odbudowy infrastruktury krytycznej, budynków użyteczności publicznej oraz domów i mieszkań.

Spotkanie szefów rządów Polski i Kanady. Donald Tusk: w kwestiach geopolitycznych mamy identyczne stanowiska

26.02.2024 13:58
- Polska i Kanada właściwie w każdej sprawie prezentują identyczne stanowisko, jeśli chodzi o najważniejsze geopolityczne kwestie, w tym napaść Rosji na Ukrainę i przyszłość naszego regionu - podkreślił premier Donald Tusk po spotkaniu z premierem Kanady Justinem Trudeau.

Żołnierze WOT szkolili się z amerykańskimi komandosami

26.02.2024 14:57
Żołnierze 3. Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej oraz 21. Brygady Strzelców Podhalańskich ćwiczyli wspólnie z amerykańskimi kolegami ze 101. Ariborne Division. Szkolili się m.in. z poruszania w terenie leśnym i zurbanizowanym.