Redakcja Polska

Sukcesy Polaków w Australii. Spotkanie z prof. Sewerynem Ozdowskim

26.11.2022 15:40
- Polska, to dla mnie ważny kraj - mówi profesor Seweryn Ozdowski, wieloletni australijski rzecznik praw człowieka, naukowiec z Western Sydney University w Sydney. Z Polskim Radiem dla Zagranicy rozmawia o emigracji, swojej karierze i Polonii.
Audio
  • Do wysłuchania rozmowy z profesorem Sewerynem Ozdowskim z Australii zaprasza Maria Wieczorkiewicz [posłuchaj]
Prof. Seweryn Ozdowski
Prof. Seweryn OzdowskiFoto: Maria Wieczorkiewicz

- Nie myśleliśmy o emigracji, wyjeżdżając z Polski na początku lat 70-tych. Zamierzaliśmy objechać świat, byliśmy młodzi, bez zobowiązań, ale życie potoczyło się inaczej – opowiadał Polskiemu Radiu dla Zagranicy profesor Seweryn Ozdowski z Australii. - Najpierw trafiliśmy do Anglii, ale zarówno ja, jak i moja żona Anna nie chcieliśmy tam dłużej  zostać, zdecydowaliśmy, że wyruszymy do Niemiec, aby zarobić trochę pieniędzy na podróż do Australii - mówi naukowiec.

Seweryn Ozdowski wyjeżdżając z Polski miał dyplom ukończenia prawa i socjologii  na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz doświadczenie zawodowe zdobyte m.in. w Instytucie Nauk Prawnych w PAN, gdzie prowadził interesujące badania socjologiczne. W Niemczech musiał  jednak pracować fizycznie, chociaż po pewnym czasie mógł podjąć studia w Hamburgu.

Kolejnym przystankiem była już Australia. Tu także zaczynał od nocnej zmiany w fabryce i dopiero stypendium doktoranckie umożliwiło studiowanie na Uniwersytecie Nowej Anglii w Armidale, gdzie Seweryn Ozdowski uzyskał doktorat w 1982 roku. Dzięki temu otrzymywał coraz ciekawsze propozycje zawodowe. Najpierw w Canberze, gdzie pracował jako starszy doradca w gabinecie premiera w latach 80. i 90. Potem zdobył prestiżowe stypendium z Harkness Fellowship i cała rodzina państwa Ozdowskich prawie na dwa lata wyjechała do USA. Tam Seweryn Ozdowski uczęszczał na zajęcia podyplomowe na uniwersytetach: Harvard, Georgetown i Berkeley.

Po powrocie do Australii, w Adelaidzie został przewodniczącym Biura Wielokulturowości, a w latach 200-2005, w Sydney - Komisarzem ds. Nierówności i Praw Człowieka w rządzie australijskim.

W 2018 roku Seweryn Ozdowski został mianowany profesorem na Western Sydney University w Sydney. Z tą uczelnią jest związany do dziś. Pracuje już jednak w niepełnym wymiarze godzin i może sobie pozwolić na dłuższy urlop, dzięki czemu w tym roku, przed nadejściem australijskiego lata, państwo Ozdowscy odbyli dwumiesięczną podróż po Europie.

- Polska była ważnym i ciekawym przystankiem. Mimo że dziś odwiedzam kraj jako turysta, to przecież Polska, to matka, dlatego polskie korzenie są dla mnie bardzo ważne, tu, we wczesnych latach życia  kształtowały się moje postawy, choć krajem mojego sukcesu, a także mojej rodziny - żony i dzieci jest Australia - mówił profesor Seweryn Ozdowski.

Do wysłuchania rozmowy z profesorem Sewerynem Ozdowskim zaprasza Maria Wieczorkiewicz.

Spotkanie z Sabiną Poulsen z Wysp Owczych. „Trzeba dzielić się dobrą energią”

27.11.2022 14:30
Wspiera Polaków przyjeżdżających do pracy na Wyspy Owcze w codziennych sprawach. „Tłumaczę dokumenty, chodzę z Polakami do urzędu czy do lekarza. Najtrudniejsze są wizyty w szpitalu. Najsmutniejsze, gdy jestem wzywana przez policję do aresztu. Ale jadę, bo tylko tłumacząc na oba języki, mogę realnie pomóc w wyjaśnieniu lub rozwiązaniu zaistniałej sytuacji” - mówi Sabina Poulsen, Polka mieszkająca na Wyspach Owczych, laureatka tegorocznej edycji Konkursu Osobowość Polonijna Roku.

Diana Nowak-Zegadło, psycholog z Edynburga, z tytułem Osobowość Polonijna Roku

25.11.2022 14:00
W Rzymie odbyła się uroczysta gala wręczenia statuetek i wyróżnień dla najbardziej inspirujących Polaków na świecie. Wśród nominowanych było wielu działaczy polonijnych oraz osobowości z całego świata. 

Nauka języka polskiego w budżecie Niemiec. Jest zgoda rządu i partii koalicyjnych

26.11.2022 08:22
Na stronie niemieckiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych ukazało się oświadczenie koordynatora rządu federalnego ds. stosunków polsko- niemieckich Dietmara Nietana w sprawie nowej inicjatywy dodatkowego finansowania federalnego dla języka polskiego jako języka pochodzenia.