Redakcja Polska

Trwa rekrutacja do szkół ORPEG prowadzących kształcenie na odległość

19.07.2023 14:33
Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą prowadzi rekrutację do prowadzonych przez siebie szkół prowadzących edukację w systemie kształcenia na odległość - informuje Ministerstwo Edukacji i Nauki.
MEiN: polscy uczniowie w czołówce światowej pod względem rozumienia tekstów czytanych
MEiN: polscy uczniowie w czołówce światowej pod względem rozumienia tekstów czytanychPhotoRK / Shutterstock.com

Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą (ORPEG) wspiera i promuje naukę języka polskiego wśród młodych Polaków przebywających za granicą. Jest instytucją podległą MEiN.

ORPEG prowadzi 74 szkoły polskie przy placówkach dyplomatycznych RP, ulokowane w 36 krajach świata na 4 kontynentach. Szkoły prowadzą nauczanie uzupełniające w zakresie języka polskiego i wiedzy o Polsce dla ponad 16 tys. uczniów. ORPEG sprawuje też nadzór nad Szkołami Europejskimi.

ORPEG prowadzi również kształcenie na odległość w Szkołach im. Komisji Edukacji Narodowej wchodzących w jego skład. To Szkoła Podstawowa im. Komisji Edukacji Narodowej oraz Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej.

W lipcu Ośrodek rozpoczął rekrutację do prowadzonych przez siebie szkół prowadzących edukację w systemie kształcenia na odległość. Oferta jest skierowana do obywateli polskich czasowo przebywających za granicą, do dzieci i młodzieży polskiej i polskiego pochodzenia, którzy pragną uczyć się języka polskiego.

Szkoły im. KEN w systemie kształcenia na odległość oferują naukę w dwóch planach nauczania: ramowym i uzupełniającym.

Uczniom spełniającym obowiązek szkolny i obowiązek nauki w szkole za granicą, szkoły oferują uzupełniający plan nauczania. Nauczane przedmioty to: edukacja wczesnoszkolna, język polski i wiedza o Polsce.

Uczeń, który znalazł się w wyjątkowej sytuacji (np. stale podróżujący) i z uzasadnionych powodów nie realizuje obowiązku szkolnego w szkole lokalnej za granicą, ma możliwość realizacji ramowego planu nauczania. Podejmuje wtedy naukę wszystkich przedmiotów ujętych na danym etapie edukacji, tak jak w szkole w Polsce. Realizując ramowy plan nauczania, uczeń spełnia obowiązek szkolny lub obowiązek nauki w Polsce. Nie zwalnia to jednak rodziców z konieczności wywiązania się ze zobowiązań wynikających z lokalnego prawa oświatowego.

Nauka Szkołach im. KEN jest nieodpłatna. Uczniowie otrzymują świadectwa szkolne oraz legitymacje, które są ważne na terenie Polski. Uczniowie szkoły podstawowej mają możliwość wypożyczenia – na czas trwania roku szkolnego – podręczników szkolnych. W klasach I-III szkoły podstawowej wydawane są również bezzwrotne zeszyty ćwiczeń. Uczniowie realizujący ramowy plan nauczania przystępują do egzaminu ósmoklasisty oraz egzaminu maturalnego.

W roku szkolnym 2022/2023 w kształceniu na odległość w szkołach ORPEG uczestniczyło łącznie 1730 uczniów przebywających w 84 krajach na całym świecie.

Do klasy pierwszej szkoły podstawowej przyjmuje się dzieci, które w roku 2023 kończą: siedem lat (rocznik 2016) lub sześć lat (rocznik 2015) pod warunkiem, że dziecko w roku 2022/2023 uczęszczało do przedszkola albo posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.

ORPEG nie prowadzi rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego.

Szczegóły procesu rekrutacji są dostępne na stronie ORPEG https://www.orpeg.pl/.


PAP/ho


50-lecie działalności obchodzi Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą

14.07.2023 11:34
Jego misją jest kształtowanie i podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej wśród Polonii i Polaków żyjących poza granicami kraju. ORPEG wspiera także i promuje naukę języka polskiego wśród młodych Polaków za granicą.  

Bundestag uchwalił środki na wspieranie nauczania języka polskiego. Konsul w Berlinie: nic nie wpłacono

15.07.2023 09:45
- Minęło już prawie osiem miesięcy od momentu uchwalenia przez Bundestag pod koniec listopada ubiegłego roku środków na cel wspierania nauczania języka polskiego w Niemczech. Faktem jest, że dotychczas te środki nie zostały wypłacone organizacjom polskim, mogę potwierdzić, że tak właśnie niestety jest - powiedział konsul RP w Berlinie Marcin Król.

Szef MSZ spotkał się z Polonią w Nowym Jorku. "Polska jest dziś dużo bardziej atrakcyjna"

17.07.2023 11:10
Polska jest dużo bardziej atrakcyjna niż kiedykolwiek pod względem biznesowym, naukowym i społecznym dla naszych rodaków po tej stronie Atlantyku - ocenił w Nowym Jorku minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau. Szef polskiej dyplomacji rozpoczął wizytę w USA od spotkania z Polonią w nowojorskim konsulacie.

"Polska przygotuje adekwatną odpowiedź na działania Kremla". Jan Dziedziczak o zamknięciu konsulatu w Smoleńsku

18.07.2023 11:35
- Decyzja Rosjan o cofnięciu zgody na funkcjonowanie Agencji Konsularnej RP w Smoleńsku to kolejny akt wrogości względem Polski. Przygotujemy na niego stosowną odpowiedź - przekazał w wywiadzie opublikowanym we wtorek w "Naszym Dzienniku" sekretarz stanu w KPRM Jan Dziedziczak.