Section50
teraz na antenie
Poranek Dwójki
07:00 - 10:00
Paweł Siwek
Wiadomości kulturalne
07:00 - 07:05
Monika Zając
Przegląd prasy
07:20 - 07:25
Archiwalnia
07:35 - 07:45
Tomasz Obertyn
Przegląd prasy
08:35 - 08:40
Wiadomości kulturalne
09:00 - 09:05
Monika Zając
live
Paweł Siwek
następnie
Kanon Dwójki
Przemysław Psikuta
10:00 - 13:00
Section05
Section10
Section11
Section12
Section13
Section26
Section27
Section30
Section31
Section32
Section49
Ludzie Radia