Polskie Radio
Section05
Grodno

"Akuratni ludzie"

Polacy na Białorusi walczą o Polską szkołę. Bohaterami są Polacy mieszkający w Bielicy - niewielkiej miejscowości nad Niemnem koło Lidy i Grodna. Bielicę wspominał Adam Mickiewicz w VII księdze "Pana Tadeusza" jako miejscowość typowo polską, w której mieszkało niegdyś wielu Żydów. W reportażu poznajemy najnowszą historię Bielicy, która zapisana jest w życiorysach jej mieszkańców, którzy sięgają do własnych wspomnień i ustnych przekazów swoich przodków: współżycie prawosławnych z katolikami z początku wieku , XX-lecie międzywojenne, II wojnę światową, lata komunizmu i represji, w tym zniszczenie kościoła katolickiego w Bielicy. Opowieści kończą się na współczesności. Dotyczą odbudowy kościoła w Bielicy, rządów Aleksandra Łukaszenki, i widzenia spraw światowych z perspektywy małej Bielicy: wojna w Jugosławii, przyjęcie Polski do NATO, wizyta Jana Pawła II w Polsce. Audycja jest także opowieścią o znaczeniu wiary w życiu człowieka, o tożsamości i patriotyzmie oraz o współżyciu różnych narodów. Ze względu na trudną i niepewną…
Zobacz więcej na temat:  POLSKA mieszkanie Adam Mickiewicz Grodno Jan Paweł II