Polskie Radio
Section05
barok

Święta Lipka - barokowa perła Europy

7 sierpnia 1814 roku papież Pius VII dokonał kanonicznego przywrócenia zakonu Towarzystwa Jezusowego. Burzliwe losy zakonu jezuitów, po 200-stu latach, najlepiej przechowały cierpliwe kamienie - kościoły, na których losy zakonu odciskały swoje piętno. Jednym z takich niemych świadków jest barokowa bazylika na pograniczu Warmii i Mazur, styku kultury protestanckiej i katolickiej, stylu niemieckiego i wileńskiego. To Święta Lipka.
Zobacz więcej na temat:  barok HISTORIA katolicyzm Kościół religia