Fragmenty różnych programów

01.01.1978 00:00
  • Spotkanie Jana Pawła II z kapłanami w Kościele św. Trójcy w Częstochowie (cz.2, 06.06.1979). Wiadomości: fragment spotkania Jana Pawła II z pielgrzymami ze Śląska Opolskiego i Dolnego Śląska na placu przed Bazyliką Matki Boskiej Częstochowskiej. "Sygnały dnia" - audycja. Przegląd dzienników centralnych: w gmachu Sejmu doszło do spotkania E.Gierka z Dodaj do playlisty
Spotkanie Jana Pawła II z kapłanami w Kościele św. Trójcy w Częstochowie (cz.2, 06.06.1979). Wiadomości: fragment spotkania Jana Pawła II z pielgrzymami ze Śląska Opolskiego i Dolnego Śląska na placu przed Bazyliką Matki Boskiej Częstochowskiej. "Sygnały dnia" - audycja. Przegląd dzienników centralnych: w gmachu Sejmu doszło do spotkania E.Gierka ze S.Wyszyńskim, Prymasem Polski, nt. zbliżającej się wizyty papieża (odczytanie tekstu komunikatu wydanego w związku z wizytą). Komentarze odczytane z "Życia Warszawy" nt. przyspieszenia prac inwestycyjnych i budowlanych. Wiadomości w skrócie: do Budapesztu przybywa oficjalna delegacja ZSRR, pod przewodnictwem L.Breżniewa; w Berlinie zakończyły się oficjalne rozmowy ministrów spraw zagranicznych NRD i Bułgarii poświęcone rozbrojeniu i pogłębianiu procesu odprężenia. Fragment rozmowy z J.Bolechowskim, głównym architektem Centrum Zdrowia Dziecka, nt. realizacji projektu budowy szpitala. Wiadomości: w Genewie spotkały się delegacje amerykańskie i radzieckie, w sprawie ograniczenia ofensywnych zbrojeń strategicznych.